Bydelsråd: - Inviterer til folkemøte

Publisert

- Nå har vi kommet så langt i forberedelsene at vi inviterer alle innbyggere i Søgne til et folkemøte i mai. Da vil det bli valgt et ordinært styre og bydelsrådet for Søgne vil være etablert og kan begynne sitt arbeid for innbyggerne, sier Ronny Myrene til N247. 
Sammen med Beth Repstad, Arnold Markussen, Tora Marie Hoel og Signe Monsen utgjør Myrene interimsstyret som nå gjør de siste forberedelsene for å få på plass bydelsrådet for Søgne. 
Lang prosess
Prosessen med å sette sammen bydelsråd etter etablering av storkommunen Kristiansand startet allerede kort tid etter sammenslåingen av de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand i 2020. Pandemi og formaliteter førte imidlertid etter hvert til at etablering av bydelsrådene ble satt på pause. 
I løpet av 2022 gjennomførte administrasjonen i kommunen en prosess som munnet ut i at bystyret i november vedtok at det kan opprettes bydelsråd som et treårig prøveprosjekt. Videre ble det vedtatt at det utarbeides forslag til vedtekter for bydelsrådene og at kommunen vil yte administrativ bistand. Kommunen vil også yte økonomisk støtte med kroner to per innbygger årlig per bydelsråd som etableres i tråd med kommunens retningslinjer. 
- Ønsker kandidater
- Vi har allerede blitt kontaktet av personer som kan tenke seg å stille som kandidater når det skal velges styre til bydelsrådet på folkemøtet i mai, men vi trenger flere engasjerte innbyggere og håper noen med interesse for hele bydelens beste vil ta kontakt og melde seg som kandidater, sier Myrene. 
Interimsstyret oppfordrer interesserte til å sende en mail til myrenehome@gmail.com og melde sin interesse innen 20. april. 
Kommunal bistand
Interimsstyret er tilfredse med å ha fått bistand fra kommunen i sine forberedelser til folkemøtet. Det er Kari Holmen som er kommunens koordinator mot bydelsrådene og gir administrativ bistand for å få bydelsrådene opp og stå. 
- Det har vært en god prosess på veien til å få bydelsrådet etablert, og det fine nå med en modellen kommunen har lagt opp til er at alle bydelene kan stille likt. Akkurat hva det skal jobbes med må komme litt etter litt, men vi gleder oss til å få konkrete saker vi kan være med å hjelpe med, sier Arnold Markussen. 
- Det beste for bydelen
Fram mot folkemøtet i mai ønsker interimsstyret innspill til gode saker i tillegg til engasjerte kandidater til styret. De håper på et godt samarbeid med øvrige bydelsråd og ønsker å prioritere nettverk samtidig som kommunen vil bistå med opplæring. 
- Vi håper spesielt på engasjerte innbyggere som vil være med å påvirke eget område til det beste for hele bydelen, og vi ønsker gode innspill om viktige saker når vi om kort tid kan komme i gang med det arbeidet bydelsrådene er ment å skulle jobbe med, er oppfordringen fra interimsstyret før det kommende folkemøtet. 
Sted og tid for folkemøtet i mai vil bli opplyst på N247 når detaljene rundt møtet er endelig avklart. 
Sist oppdatert 17.03.2023 klokken 08:08 av Nicolai Prebensen
Allerede tidlig i 2020 ble det tatt initiativ til å etablere bydelsråd i Søgne, men av ulike årsaker ble arbeidet satt på vent fram til bystyrets vedtak i november 2022. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Powered by Labrador CMS