Bydelsråd under etablering i Søgne

Publisert

Engasjerte frivillige fra Søgne hadde tirsdag kveld sitt første møte  i prosessen med å etablere et bydelsråd for Søgne etter at en gruppe lokalpolitikere med varaordfører Erik Rostoft (TVP)  i spissen informerte om dette på et møte i slutten av februar. 
- Et bydelsråd for Søgne er nå under etablering, og vi ønsker sterkt å få med flere engasjerte innbyggere i bydelen. Tirsdag kveld var flere godt engasjerte innbyggere møtt opp på rådhuset på Tangvall, sier Ronny Myrene som hadde tatt initiativ til møtet og også fungerte som kveldens møteleder.
 
- Vi har et stort ønske om å gjøre denne bydelen enda bedre, og vi håper å utgjøre en forskjell for foreninger, velforeninger og alle andre som bor i Søgne. Det er et stort felt vi beveger oss inn på, men vi skal vi  stå på og sørge for å bli lagt merke til, sier Myrene.
- Ønsker flere deltagere
Han legger til at et velfungerende bydelsråd vil være avhengig av å få flere engasjerte med i oppstarten, og ikke minst kreves gode støttespillere både lokalt i bygda og i den kommunale administrasjonen.
- Dette var bare første møte for det foreløpige interimstyret  som ble dannet etter informasjonsmøtet i kommunestyresalen tirsdag 26.2. I dag var det flere som ikke hadde anledning til å møte, sier han som en kommentar til et ikke altfor stort oppmøte.
I fortsettelsen vil det bli sendt ut en felles e-post til alle foreninger i Søgne. Denne vil komme i løpet av relativt kort  tid. 
- Når vi får ut mer informasjon håper vi dette blir en «snakkis» i bygda, og når det etter hvert kommer til en konstituerende generalforsamling regner vi med at flere har fått dette med seg og møter opp, sier Myrene videre.
- Vil samarbeide med andre bydelsråd
Et bydelrsråd i Søgne vil ha et nært samarbeid med øvrige bydelsråd i kommunen. Det er så langt tatt initiativ til dialog med Randesund bydelsråd, og på møtet tirsdag kveld var Ann Osaland som har fått ansvar for innkalling og igangsetting av arbeidet med å etablere bydelsrådet i Songdalen, også til stede. 
- Vi oppfordrer sterkt til engasjerte beboere i begge bydelene å ta kontakt for å få mer informasjon, og for å få med enda flere som vil stille til valg ved etablering av et  styre. Søgne bydelsråd er kommet for å bli, og vi skal være på banen for å utgjøre en forskjell. Neste møte blir trolig tidlig i april, og interesserte som ønsker mer informasjon før dette kan ta kontakt på e-post til sognebydelsrad@gmail.com, avslutter Myrene.
Sist oppdatert 03.03.2020 klokken 22:52 av Jon Aamodt
Møtet i Søgne tirsdag kveld kom i stand etter informasjonsmøtet på Tangvall i slutten av februar. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Powered by Labrador CMS