Thomas Finstad og Brian Skeivoll har alt av verneutstyr på plass i hallen på Søgne videregående skole.

– Ferdig rigget for oppdrag

Publisert

– Arbeidslokalene ved Søgne videregående skole drives som en byggeplass og har sin egen HMS-plan. Den gjelder for alle ansatte og elever og setter flere målkrav til produksjonen. Vi har sterkt fokus på bruk av personlig verneutstyr og et mål om ingen skader eller avvik, sier lærer Espen Try til N247.

Lett gjenkjennelige i synlighetsklær og personlig verneutstyr. Elever fra Søgne videregående skole under besøk på bedriften Element Sør.

Skolen har fått flere gode tilbakemeldinger fra bransjehold om sitt HMS-arbeid og ble på bransjens årlige HMS-konferanse omtalt som beste videregående skole på dette feltet. Også fra EBA-opplæringskontor pekes det på at Søgne videregående skole leverer elever som er klare for oppdrag på byggeplasser.

– Blant tiltakene våre er krav om minstenivå for personlig vern i skolens produksjon. Trolig er vi første skole på dette nivå med et slik krav. Det skal brukes synlighetstøy, vernesko, briller og hjelm med hakestropp og hørselvern. Dette er obligatorisk, og det er elevene selv som følger opp med internkontrollsystem. Vi gjennomfører sikkerhetsmøter, ukentlig vernerunde og daglige oppstartsmøter, utdyper Try.

Prioriteres fra dag én

Han forteller videre at når nye klasser starter opp ved skolen blir HMS prioritert fra første time. Statistikken over avvik, HMS-planer og oversikter i de nye arbeidslokalene ved den videregående skolen vitner om et høyt fokus på rutiner, bruk av personlig verneutstyr og oppfølging.

– Elevene er flinke og følger selv opp HMS-arbeidet i praksis, sier Espen Try ved Søgne videregående skole.

– Et høyt antall avvik første undervisningsdag ble på kort tid redusert til et minimum, og i uke fire nådde vi en milepel med ingen registrerte avvik, sier Try og legger til at avvik som nå registreres ofte handler om enkle ting som manglende vernebriller eller verktøy som ikke blir satt tilbake på plass som anvist etter bruk.

Det sterke fokuset på HMS innebærer også at når elever fra Søgne videregående skal på besøk eller utplasseres i lokale bedrifter så stiller de med personlig verneutstyr og kan enkelt tilpasse seg den enkelte bedrifts HMS-plan.

– Bygg- og anleggsvirksomhet hadde seks dødsfall i 2023. Vi som opplæringsarena skal være oppdaterte på kunnskap om HMS i tett samarbeid med næringslivet for å unngå ulykker og gi ungdommene de beste forutsetningene i bygg- og anlegg, sier Espen Try.

Skryt fra bransjehold

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører, og har jevnlig dialog med de videregående skolene.

Pizza spandert fra bransjeforeningen EBA for god måloppnåelse med HMS-arbeid.

– Vi er veldige glade for at skolen i Søgne setter standard fra første dag med enkle tiltak innen HMS. Synlighet, hjelm, briller og vernesko er eksempler på tiltak som gjør at elevene har standarden inne og er klare til å komme ut til ulike bedrifter. Skolen går foran med et godt eksempel som det er lett for oss å heie på. Det jobbes godt med mange gode tiltak som er gjenkjennbare for de som kommer ut i jobb, sier Øyvind Johnsen fra EBA til N247.

Han legger til at han håper andre skoler snapper opp noe av det som gjøres på dette området ved Søgne videregående skole.

Powered by Labrador CMS