Bystyremøtet ledes av ordfører Mathias Bernander (H).

Følg bystyremøtet direkte

Publisert

Onsdag ettermiddag klokken 17.00 starter denne månedens bystyremøte i bystyresalen på Torvet i Kristiansand. Blant annet skal kommuneplanens arealdel opp til 2.gangs behandling.

Møtet kan følges direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste i Nett TV-vinduet under.

Saker til behandling er:

 • Svar på verbalvedtak 2023-2 Innkjøp av lokalt produserte varer og tjenester
 • Evaluering retningslinjer Kulturprisen og Frivillighetsprisen
 • Temaplan for kulturmiljøer for Kristiansand kommune 2024 - 2034 - sluttbehandling
 • Områderegulering, Lagmannsholmen - fastsetting av kvalitetsprogram
 • Nedleggelse av ATP samarbeidet i kristiansandsregionen
 • Fritak for eiendomsskatt i Kristiansand kommune i 2024
 • Delegering av myndighet til å fatte vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang
 • Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 - justering av plassering av bomstasjoner
 • Kommuneplanens arealdel for Kristiansand 2024-2035 annengangsbehandling
 • Bystyrets uttalelse om deling av Kristiansand, herunder resultat av folkeavstemming
 • Lukket
 • Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om "Gjennomføring av trafikksikkerhetsplanen"
Powered by Labrador CMS