Kommunedirektøren foreslår at de siste 32 plassene ved Kleplandstunet blir tatt i bruk fra 2025.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

Publisert Sist oppdatert

I bystyrets møte onsdag ble kommunedirektørens forslag til økonomiplan og budsjett presentert for politikerne.

– Veldig mye ligger fast. Vi ser at det globale henger sammen med nasjonale og lokale. Krig påvirker oss, det samme gjør flyktninger og prisvekst. Klimaendringer skjer fortere enn tidligere antatt, og vi må vente store demografiendringer, innledet kommunedirektøren da budsjettet med et underskudd på 93 millioner kroner i 2024 ble presentert.

Songdalen

Lokalt i Søgne og Songdalen vil situasjonen rundt Rosseland skole ikke avklares før det fremmes en egen sak om skolestruktur for bystyret. For barnehagene i Songdalen foreslått kommunedirektøren at antallet reduseres fra fire til tre, og det er Birkelid barnehage som tenkes lagt ned.

Ved Songdalstunet blir det foreslått en endring av beboergrupper for å sikre bedre driftseffektivitet.

Søgne

På Kleplandstunet fremskyndes å ta i bruk siste del med 32 plasser til 2025, og det vil da fra dette året være full drift ved denne enheten.

Sommerruter med rutebåten fra Høllen har vært en gjenganger blant de folkevalgte både i Kristiansand kommune og i tidligere Søgne kommune. Kommunedirektøren foreslår nå å legge inn en egen bevilgning på kroner 205.000 til å dekke dette fra kommende sommer.

Kommunedirektøren vil gi 205.000 kroner til sommerruter i Søgne-skjærgården.

Kommunale avgifter blir foreslått økt med 16,74 prosent i 2024. Dette gjelder gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing. For en bolig på 120 kvadrat vil dette gi en samlet kostnad på litt over tusen kroner per måned i 2024.

Onsdagens presentasjon for bystyret markerte starten på det nye bystyrets første budsjett. Politikerne skal nå komme med sine kommentarer og endringsforslag før bystyret gjør endelig vedtak om budsjett og økonomiplan 14. desember.

Alt om Kristiansand kommunes budsjett kan du lese på kommunens nettsider her.

Powered by Labrador CMS