Ingen avklaring for Rosseland skole i år

Publisert Sist oppdatert

Bystyret i Kristiansand vedtok onsdag 20. september hovedtrekkene i formannskapets innstilling fra 23. august om å utsette en fullstendig skolebehovsplan for kommunen til neste års behandling av økonomiplan. Det betyr i praksis at fremtiden for Rosseland skole tidligst kan bli avgjort i løpet av skoleåret 2024-2025.

Et forslag fra SP om allerede nå å vedta at det skal være skole på Rosseland også etter 2025 falt med 31 mot 40 stemmer. Et forslag fra KrF om at fremtiden til Rosseland skole skulle avgjøres ved fremlegging av kommende økonomiplan falt med 27 mot 44 stemmer.

Formannskapet 23. august

Med solid flertall vedtok formannskapet i Kristiansand onsdag administrasjonens forslag om å utsette skolebehovsplan for kommunen til rullering av økonomiplan for perioden 2025-2028. Det betyr i praksis at det er et nytt bystyre som på tampen av 2024 får en fullstendig skolebehovsplan de må ta stilling til.

Saken ble fremmet etter at bystyret tidligere har bedt om at en sak om skolebehov skulle fremmes i inneværende år, men i saksdokumentene fra kommunedirektøren blir det pekt på at det ikke betraktes som forsvarlig å forsere det omfattende arbeidet som må ligge til grunn for en slik plan.

Bystyret har tidligere bedt om en egen plan for Øvre Slettheia der ett alternativ er å ta i bruk dagens skole til barnehage. Det ligger i dagens vedtak at denne bestillingen følges opp for å få avklart om barnehagen skal bygges opp på nytt eller flyttes til eksiterende skolebygg.

Gruppeleder i Senterpartiet, Reidar Heivoll.

Et forslag fra Senterpartiets Reidar Heivoll om å vedta nå at det skal være skole på Rosseland også etter 2025 ble nedstemt med fire mot 11 stemmer. Det betyr i praksis at fremtiden for den mer enn 50 år gamle midlertidige skolen ikke blir avklart før tidligst mot slutten av 2024.

Fra flere politikere ble det utrykt frustrasjon over at det har tatt lang tid å få frem en fullstendig skolebehovsplan, men det ble likevel lagt vekt på at det ikke vil være forsvarlig å ta avgjørelser om enkeltskoler før det er gjort nødvendige utredninger som konkluderer med en skolebehovsplan for hele kommunen.

Et forslag fra SV om allerede nå å vedta at skole på Øvre Slettheia skal videreføres ble nedstemt med ni mot seks stemmer, mens et tilleggsforslag fra samme parti om at sosioøkonomiske faktorer må utredes i vurdering av ny skolestruktur ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Powered by Labrador CMS