Ordfører Mathias Bernander (H).
Ordfører Mathias Bernander (H).

«Verdig eldreomsorg i hele kommunen»

Publisert Sist oppdatert

Av: Ordfører, Mathias Bernander

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Jeg bryr meg. Jeg bryr meg om alle 115.000 i Kristiansand. Enten du kommer fra Finsland, Høllen, Kvadraturen eller Tveit.

I et leserinnlegg blir jeg beskyldt for at jeg ikke bryr meg om eldre i Søgne som trenger sykehjemsplass. Det vises til risikoen for å få plass på et sykehjem utenfor det som var de gamle kommunegrensene.

Jeg vil gjerne svare på det, og redegjør for hva som faktisk er praksis i Kristiansand kommune.

Om du har behov for sykehjemsplass så forsøker kommunen å imøtekomme personen det gjelder sitt ønske om valg av omsorgssenter. Om dette ikke kan innfris som følger av kapasiteten på det gjeldende sykehjemmet er praksis å tildele plass på et omsorgssenter så nær som dette som mulig.

Erfaringen er at de fleste trives og faller til ro på den plassen de har fått tildelt, selv om det ikke er på det omsorgssenteret de ønsket i utgangspunktet. Det er god kvalitet og omsorg på absolutt alle sykehjem i Kristiansand kommune takket være faglig dyktige og flinke ansatte.

Om det likevel skulle være behov som gjør at personen som har fått plass ønsker overflytting mellom ulike omsorgssentre så er det åpent for søknader om nettopp det.

Når vi mottar slike søknader gjennomfører kommunen møte med bruker, pårørende og personalet og innhenter opplysninger om årsaken til ønske om overflytting. Hvis det blir vurdert dit at det er tungtveiende faglige eller sosiale grunner, kan overflytting innvilges. Det fordrer imidlertid at det blir en ledig og egnet plass på ønsket omsorgssenter, og det må prioriteres opp imot de andre som er på ventelisten. Kommunens viktigste oppgaver er å sikre at brukere blir ivaretatt forsvarlig – og dette veier tyngre enn hensynet til et spesielt omsorgssenter.

Tallene viser at vi i all hovedsak klarer å ivareta brukernes ønsker. Bor du i Søgne er hovedregelen at du får plass på omsorgssenter i Søgne. Bor du i Songdalen er hovedregelen at du får plass i Songdalen. Men i enkelte tilfeller vises det til plass i andre deler av kommunen. Enten ved at du som bor i gamle Søgne får tilbud om plass i det som var i gamle Kristiansand. Og også motsatt vei. At du fra gamle Kristiansand kan få tilbud om plass i Søgne. Alternativet ville vært at det ikke ble tilbudt plass i det hele tatt.

Kanskje er det derfor grunn til å snu på problemstillingen. At nettopp fordi vi er en kommune med et bredere tilbud så klarer vi å tilby gode tjenester i større grad nå? Nettopp også fordi vi er en naturlig bo- arbeidsmarkedsregion med korte avstander så er dette mulig?

Som ordfører tror jeg på betydningen av nærhet til tjenester. Men jeg tror også på at faglig sterke tilbud med kvalitet er det aller viktigste. I Kristiansand kommune klarer vi å levere på begge hensyn. Mye var bra i gamle Søgne og Songdalen. De som leverte gode tjenester der jobber i dag i vår nye kommune. Det gjør at vi sammen er faglig sterkere enn vi var da. Men det betyr ikke at det vi kan bli enda bedre.

Mitt fokus er derfor på å utvikle og styrke den kommunen vi har. Ikke avvikle den.

Powered by Labrador CMS