Sigurd Berg Aasen, Morten Mosberg og Vidar Ertzeid.
Sigurd Berg Aasen, Morten Mosberg og Vidar Ertzeid.

«Hva folkeavstemningen handler om»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsendernes mening.

Kristiansanderen Axel Gjellestad som representerer de som vil beholde Søgne i Kristiansand, sprer påstander om både det ene og det andre samtidig som han skriver nedsettende om folk fra Søgne som mener noe annet enn ham. Det skjer flere steder. Også i N247.

Gjellestad har vært sterk motstander av folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

Han har ikke ønsket at Søgne folk skulle få muligheten til å rette opp den urett som ble begått da kommunen ble tvangssammenslått. Til tross for at et stort flertall – 62.4 % - sa ja til å være egen kommune. Det samme sa Søgne kommunestyre. Men nå har Stortinget gitt Søgne og Songdalen mulighet til igjen å si sin mening gjennom den kommende folkeavstemning og dermed muligheten til å bli egne kommuner.

En viktig demokratisk seier er oppnådd.

Nå er det opp til Søgnes egen befolkning å bestemme over egen fremtid. Det handler om selv å styre egen fremtid eller være en utkant i et forgjeldet Kristiansand.

Gjellestad ramser opp en rekke saker i sitt innlegg med påfølgende insinuasjoner og karakteristikker. Det må han gjerne gjøre. Men det er ikke vår form.

Som Søgne folk må vi hele tiden stille oss spørsmålet hvorfor er «Makta» i Kristiansand så sterke motstandere av at Søgne skal bli egen kommune. Det samme spørsmålet kan stilles til Gjellestad.

Er det av omsorg til Søgnes befolkning eller av hensyn til Kristiansands egen interesse som «storby»?

Søgne kommune – akkurat passelig

Eller er det en overdreven tro på at dess større kommunen blir dess bedre vil det være for innbyggerne? Det er lite dokumentasjon på at så er tilfelle.

Det motsatte er tilfelle når vi ser på Kommunebarometeret for 2023 (Kommunal Rapport) som rangerer kommunene i Norge etter 155 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer.

11 av de 20 øverste kommunene som topper denne rangeringen har under 10 tusen innbyggere, Ingen av de 20 øverste rangerte har over 50 tusen innbyggere. Den med flest innbyggere – 44976 – er Sandefjord. De tre som troner øverst – med Oppdal kommune på topp – har i gjennomsnitt 6 tusen innbyggere. Interessant skulle vi tro. Med Søgnes innbyggertall ca. 12700 – er vi ikke for store – ikke for små, men akkurat passe.

Og her er vi kanskje ved kjernen i det som skiller oss fra Gjellestad og hans meningsfeller i denne saken – for det første - vi er tilhengere av at demokratiske beslutninger respekteres og etterleves. Hvis så ikke skjer så må de rettes opp. Lokaldemokratiet må virke.

Og for det andre - vi vet også -i motsetning til Gjellestad at Søgne er mer enn stor nok til at innbyggerne kan bo og leve gode liv både som ung og gammel. Søgnes innbyggere har de beste forutsetninger for å ta utmerket vare på seg og sine og for å samarbeide med alle nabokommuner.

Derfor er et JA til Søgne som egen kommune et trygt og fremtidsrettet valg.

Vidar Ertzeid, Morten Mosberg, Sigurd Berg Aasen,
Vi som vil ha Søgne kommune tilbake.

Powered by Labrador CMS