Nye Søgne Kommune

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Hva er viktig for trivsel og velvære for innbyggerne i en kommune? Tilstrekkelig med gode, tidsriktige tilbud på tjenester og service er selvsagt særdeles viktig. Dette sammen med nærhet til myndigheter og beslutningstakere gir en god og trivelig kommune.Vi mener dette oppnås best i middels store kommuner.

Kvaliteten på tjenester/service etc er bl.a avhengig av to ting:

Ansatte og økonomi

Søgne kommune har ikke tidligere, hatt problemer med å få ansatt tilstrekkelig med gode, kvalifiserte medarbeidere. Det vil også, etter vår vurdering, være tilfelle ved en ny Søgne kommune. Det er vi overbevist om.

En ny kommune vil klare seg greit økonomisk. Dette støttes også av Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) Dette er av helt avgjørende betydning.

Vi undertegnede, ser ingen tungtveiende grunner til å ikke stemme for en selvstendig Søgne kommune. Tvert i mot!

Dette er et helt avgjørende og viktig valg. Bruk stemmeretten!

Godt valg!

Anne Berit Andersen ordfører 1991-2001

Aase Severinsen ordfører 2011-2015

Arild Berge varaordfører 2007-2011

Helge Andresen varaordfører 2011-2015

Egel Terkelsen varaordfører 2015-2019

Powered by Labrador CMS