Christian Eikeland fra Søgne stiller på nytt til valg foran kommende bystyreperiode, denne gang for Folkets Parti.
Christian Eikeland fra Søgne stiller på nytt til valg foran kommende bystyreperiode, denne gang for Folkets Parti.

Valget 2023: – Viktig med tydelige stemmer fra de tidligere kommunene

Publisert

Christian Eikeland fra Søgne har vært aktiv i lokalpolitikken siden han i 2003 ble valgt inn i kommunestyret i daværende Søgne kommune. Fra 2007 har han også sittet i fylkestinget og har i det meste av tiden som politiker representert FrP og hatt et betydelig partiapparat i ryggen. Etter overgangen til Folkets Parti stiller han nå på nytt til valg og håper igjen å få tilstrekkelig antall stemmer ved valget til at han kan fortsette å kjempe for politiske saker også i den kommende bystyreperioden.

Med erfaring som leder av tjenesteutvalget i Søgne kommune og hovedutvalg for samferdsel i fylket mener Eikeland han har dokumentert vilje og evne til å samarbeide i ulike retninger for å få gjennomslag for det han karakteriserer som hjertesaker.

– Jeg håper innbyggerne er fornøyd med det engasjementet jeg tidligere har vist i politikken. I et nytt bystyre vil det være særdeles viktig med tydelige politikere fra de tidligere kommunene Søgne og Songdalen for at vi fortsatt skal kunne sikre vitalisering og et godt tjenestetilbud i hele kommunen, sier Eikeland som er spent på å se velgernes resultat mandag.

Eldreomsorg og skole

Christian Eikeland forklarer at det er spesielt innenfor områdene skole og eldreomsorg han vil kjempe for lokale viktige saker. Innenfor skolesektoren trekker han frem den fremdeles uavklarte situasjonen for Rosseland skole.

– Det er på tide at bystyret gir en marsjordre til administrasjonen og vedtar at det fortsatt skal være skole på Rosseland. Når skolebehovsplanen skal behandles i bystyret håper jeg også Langenes skole vil få tilstrekkelige midler til at den kan gjennomgå en grundig oppgradering, utdyper Eikeland.

Han har også klare meninger om fremtiden til Breiteigen på Langenes hvor omsorgssenteret i dag er flyttet til nye lokaler på Kleplandstunet.

– Det er viktig allerede nå å starte planlegging av et nytt sykehjem i Søgne, og det må være på Breiteigen. Dette må på plass snarlig, og det må investeres i nye og flere plasser, uttaler lokalpolitikeren.

Fantastisk idrettsanlegg

Eikeland skrytet av det nye skole- og idrettssenteret som er etablert og i full drift på Tangvall. Han er likevel skuffet over kunstgressbanen som har fått et dekke han karakteriserer som ubrukelig for andre enn de aller yngste spillerne.

Christian Eikeland ved kunstgressbanen på Tangvall. – Om det ikke blir fire nye år i bystyret kan det ble enda mer tid som fotballtrener, sier lokalpolitikeren fra Søgne.
Christian Eikeland ved kunstgressbanen på Tangvall. – Om det ikke blir fire nye år i bystyret kan det ble enda mer tid som fotballtrener, sier lokalpolitikeren fra Søgne.

– Denne banen må få et dekke som tilfredsstiller idrettens behov. I tillegg må Kristiansand kommune legge til rette for at Søgne FK selv kan bygge fotballhall med kommunal støtte, sier Eikeland og mener klubben kan bygges hall for betydelig lavere beløp enn om den bygges av kommunen.

Eikeland sier videre at han på tross av publiserte meningsmålinger fortsatt er optimist med tanke på en ny periode i bystyret.

– Det er velgerne og valget til mandag som avgjør. Jeg har fremdeles god tro på at jeg skal kunne bidra med gode politiske innspill også de kommende fire årene, sier Christian Eikeland til N247.

Powered by Labrador CMS