Terje Ø. Pettersen.

«Hvorfor kan ikke «Vi som vil ha Søgne tilbake» dokumentere sine påstander?»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Gjentatte ganger kommer det leserinnlegg som påstår at Søgne vil ha en god økonomi ved en reversering i 2026. Nå sist med Enok Enoksen og Morten Mosberg. Felles for leserinnleggene er at de kommer med påstander som ikke er støttet av Statsforvalterens rapport, eller har noen annen form for dokumentasjon som viser hvordan totaløkonomien vil bli for et reversert Søgne. Da blir det lite troverdig.

Vi vet at Søgne vedtok nye investeringer for 1,1 milliard like før sammenslåingen og at alle kommuner opplever nå en stor økning i kostnadene til spesielt helse- og omsorgstjenester. Når staten nå også har kuttet i sine overføringer til kommunene og renta er høy, så tilsier dette at den økonomiske situasjonen i et reversert Søgne vil bli svært krevende i forhold til før sammenslåingen.

Da blir det altfor enkelt å hevde at Søgne vil ha en god økonomi uten en gang å kunne dokumentere dette i form av et budsjett som tar for seg alle inntekter og kostnader.

Det vi vet med sikkerhet er at de årlige kommunale avgiftene vil bli høyere hvis det blir en reversering. Dette er godt dokumentert av Statsforvalteren og 2 uavhengige konsulentselskaper. Det viser de økonomiske fordelene innbyggerne har når hele storkommunen deler på felles kostnader.

Det er så stor usikkerhet knyttet til å reversere kommunen at det ikke kan betraktes som noe annet enn unødig gambling.

Vi vet hva vi har i dag, men ikke hva vi får ved en reversering.

Stem nei til reversering.

Terje Ø. Pettersen, Søgne

Powered by Labrador CMS