Terje Ø. Pettersen.

«Hvorfor tok ikke «Vi som vil ha Søgne tilbake» imot utfordringen?»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Jeg utfordret dere til å legge fram et totalbudsjett for et reversert Søgne for 2026. Det klarte dere tydeligvis ikke. Et slik budsjett tar for seg alle inntekter, kostnader, størrelse på fond, avkastning, gjeld, renter, eiendomsskatt, investeringer, m.m. Det viser helheten i kommuneøkonomien, ikke bare antakelser og betraktninger om noen få budsjettposter slik Mosberg gjør i sine leserinnlegg.

Hvorfor klarer dere ikke å redegjøre for hvor store de totale kostnadene blir for å drifte f.eks. helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren i 2026?

Hva blir den totale gjelden, størrelsen på fondene, renter og avkastningen i 2026?

Hvor stor blir eiendomsskatten og hvor stor blir økningen i de kommunale avgiftene i 2026?

Hva blir de totale inntektene i 2026?

Jeg kunne ha stilt mange flere slike spørsmål.

Budsjettet for nye Kristiansand, som ble vedtatt før nyttår, er for perioden 2024 til 2027, så det burde ha vært en overkommelig oppgave for dere å lage et tilsvarende budsjett for et reversert Søgne i 2026. Kommunens økonomi og mulighet til prioriteringer avhenger av denne helheten. Å hevde at et reversert Søgne i 2026 vil ha en god økonomi og et godt tjenestetilbud, uten å legge fram et totalbudsjett som viser dette, har liten troverdighet.

Det er så stor usikkerhet knyttet til å reversere kommunen at det ikke kan betraktes som noe annet enn unødig gambling.

Vi vet hva vi har i dag, men ikke hva vi får ved en reversering.

Stem nei til reversering. Terje Ø. Pettersen, Søgne

Powered by Labrador CMS