Terje Ø. Pettersen.
Terje Ø. Pettersen.

Svar til eks-politikere om økonomien i et reversert Søgne

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Statsforvalteren har aldri konkludert med at «en ny kommune vil klare seg greit økonomisk», slik dere hevder. Det statsforvalteren konkluderte med var sitat: «Etter at en deling er gjennomført, vil en ny Søgne og en ny Songdalen kommune kunne ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner» og de presiserer at det er usikkerhet knyttet til anslagene.

Når dere som tidligere sentrale politikere henviser til Statsforvalterens rapport, så har dere et ekstra stort ansvar for å sitere rapporten riktig. Å hevde at Statsforvalterens rapport støtter påstanden om at kommunen «vil klare seg greit økonomisk» er ikke riktig. Påstanden deres underbygger feilinformasjonen vi har fått fra reverseringsgruppen om at økonomi ikke blir en utfordring. Noe slikt har Statsforvalteren aldri hevdet.

De siste 2 årene har vi opplevd at staten kutter i sine reelle overføringer til kommunene. For et reversert Søgne, så betyr dette ca. 10 millioner mindre å rutte med per år fra 2026. Det tilsvarer kulturbudsjettet i gamle Søgne kommune. I tillegg opplever vi nå en vekst i kostnader til helse og omsorg, som er større enn hva som ble budsjettert med for et par år siden. Dette vil få stor betydning for økonomien i et reversert Søgne, og er nye endringer som statsforvalteren ikke la til grunn i sine økonomiske analyser. Nettopp slike uforutsette endringer var årsaken til at Statsforvalteren presiserte at de økonomiske anslagene var usikre.

Økonomien i et reversert Søgne vil, etter min vurdering, være «alt annet enn grei» Det er mer nærliggende å tro at kommunen, i beste fall, må foreta store innsparingstiltak, slik alle våre nabokommuner gjør i dag.

Dere hevder også at Søgne ikke vil få problemer med å få ansatt tilstrekkelig med gode, kvalifiserte medarbeidere. Rekruttering av kvalifisert personell, spesielt innen helse- og omsorgstjenester, er en stor utfordring i dag i hele landet. At dette ikke skal gjelde et reversert Søgne, fordi det dere mener det ikke var tilfelle tidligere, er imot både statsforvalterens rapport og dagens virkelighet for andre kommuner.

Jeg er enig i at tilgang på kvalifiserte ansatte og økonomi er avgjørende for en kommune. Det mest realistiske er at et reversert Søgne vil få problemer med begge deler. Det er så stor usikkerhet knyttet til å reversere kommunen at det ikke kan betraktes som noe annet enn unødig gambling.

Vi vet hva vi har i dag, men ikke hva vi får ved en reversering.

Stem nei til reversering.

Terje Ø. Pettersen, økonom og politiker for Høyre 2019-2023

Powered by Labrador CMS