Odd Nordmo.

«Søgne og Sørlandet behøver å bli sett og hørt!»

Publisert

Sørlandet og Agder vil bli sett og hørt. Jeg har alltid tenkt at Søgne, Songdalen og Kristiansand har hatt et fint naboforhold preget av godt samarbeid. Hvis flertallet i Søgne ikke vil være en del av Kristiansand vil det også bety at de ønsker mindre samarbeid. De ønsker å klare seg alene. Dette må vi respektere.

Kristiansand har ikke noe skyld eller ansvar for at vi er blitt slått sammen til en kommune. Vi ønsket en storkommune fra 7 eller 5 kommuner, og trodde toget var gått også for 3 kommuner. Statsforvalteren og Stortinget ville imidlertid det annerledes, og vi ble en storkommune med Søgne, Songdalen og Kristiansand. Vi respekterer samtidig at Søgne og Songdalen kan føle seg overkjørt i dette.

7 kommuner kunne blitt landets 4. største kommune (foran Stavanger), mens vi nå ble 6. størst (bak Stavanger og Bærum). Blir dette reversert blir vi landets 8. største kommune bak Drammen og Asker, men rett foran Lillestrøm. Agder vil ses på som et «null og niks» og vil (om mulig) bli enda mer overkjørt av dagens, antakelig også av fremtidige regjeringer. Vi blir en landsdel helt uten betydning.

Jeg tror ikke på at Sp og Ap vil kunne styrke Søgne etter neste valg. Da vil begge partiene, slik det ser ut i dag, ha feid seg selv ut av mulige regjeringskontorer. En reversering av Søgne vil bety at Kristiansand (og Søgne) mister storbymidler, får mindre i en byvekstavtale, mens bompenger blir som Stortinget har vedtatt. Kristiansand vil se til at Søgne får hele sin gjeld og må bygge eget renseanlegg. Bussprisene fra/til Søgne vil øke 40 % fordi hver kommune er ett takstområde. Skilsmisseforhandlinger er langt tøffere enn når ekteskap inngås. England fikk i BREXIT erfart at EU ikke ga ved dørene for å hjelpe England til en god økonomi.

En reversering betyr at befolkningen i Søgne ikke synes at Kristiansand bystyre har vært flinke nok til å ivareta Søgne. Selv om vi har stått på morgen og kveld for å bygge opp Søgne opp som en stadig mer viktig bydel i nye Kristiansand. Mens vi tidligere hadde prioritet på utvikling av Agder-byen mellom Lillesand og Kristiansand, har vi de siste årene satset mot vest, på Søgne og Songdalen. Kristiansand vil ved en reversering måtte se på Agder-byen på nytt, spesielt om Lillesand og Birkenes vil vurdere å bli med og bygge en stor sørlandskommune.

En reversering er et signal fra Søgne om at de gjør det slutt med Kristiansand, og at Søgnefolk er lei innblanding og storebror-mentalitet fra Kristiansandere. Interkommunalt samarbeid med Søgne vil derfor ikke skje på svært mange år. Søgne vil ivareta sitt og setter seg selv høyere enn en stor sørlandskommune. Kristiansand og forhåpentlig Songdalen vil få mer enn nok med å bygge opp de beste tjenestene for egne innbyggere etter mange år med stadige omkamper.

I 1992 ble Hisøy, Tromøy, Moland, Øyestad og Arendal en kommune på tross av 90 % motstand fra noen av kommunene. «Tvangssammenslåingen» ble likevel gjennomført. Nå er dette en kjent suksesshistorie med Arendalsuka, Morrow mv. I dag får en Facebook-gruppe med 2 - 3 tusen medlemmer ikke bare en rådgivende, men antakelig også en avgjørende (ifølge Sp) innbyggerhøring.

Kristiansand ønsker ikke en storkommune først og fremst fordi det er best for oss. Vår størrelse gir uansett ganske gode forutsetninger for å klare oss alene. Vi ønsker en storkommune fordi dette vil være best for alle i Søgne, alle i Songdalen og alle i Kristiansand. Et Kristiansand med 116.000 innbyggere betyr at Arne Thomassen, Mathias Bernander og vi andre kan fortsette arbeidet med å forsøke og sette Kristiansand, Sørlandet og hele Agder på kartet, sammen.

Nye Kristiansand er en stadig mer velfungerende kommune, og vi vet hva vi har. Vi må bygge på det gode med å være en stor kommune. Vi er en av de beste storkommunene på kommunebarometeret. Vi har bra fagmiljøer som alle nyter godt av. En større kommune gir også flere og bedre muligheter for våre unge. Vi tror på nye Kristiansand, og vi er både glade i og glade for Søgne og Songdalen.

Godt valg! Vennlig hilsen Odd Nordmo (første svigermor fra Søgne, andre fra Songdalen)

Powered by Labrador CMS