Trafikkfarlig Tangvall-kryss er ikke tilrettelagt for fotgjengere

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

I det nye krysset Sentrumsveien-Gamle høgskolevei (innkjøringen til REMA 1000) er fotgjengere forvist til kjørebanen.

Utenfor Tangvall Arena er fortauskanten så høy at eldre mennesker med rullator ofte ikke makter å løfte rullatoren opp på fortauet. Hvis de velger å gå vestover, blir de gående i Sentrumsveiens kjørebane til nærmeste gangfelt ved Tangvall skole, over 100 meter lenger vest.

Dette er trafikkfarlig. Kristiansands administrasjon forventer at fotgjengere benytter gangtraseen i vestenden av Tangvall kollektivterminal. Fotgjengere som skal til og fra REMA 1000, Power og pendlerparkeringen, både ung og gammel, oppfatter ikke dette som en naturlig gangrute, enten man skal til eller fra sentrum. Med kun seks meters veibredde opplever bilister dette som et trangt kryss med for kort siktlinje.

Byggetrinn 3 av Tangvall Arena blir først ferdig om 3-4 år. Dette krysset kan ikke være uten fortau eller god belysning frem til da. Det er heller ikke planlagt fotgjengerfelt over Sentrumsveien på vestsiden av krysset. Dette må på plass. Det blir flere og flere eldre i årene som kommer. Dette øker behovet for universell utforming og et demensvennlig samfunn. Ingen eldre skal oppleve at deres funksjonsnivå stenger dem ute fra et godt hverdagsliv.

Geir Berget

Trysnes

Powered by Labrador CMS