Vidar Kleppe er bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand.

Å innta ombudsrollen som politiker forplikter og krever klokskap

Dette er et leserinnlegg og gjenspeiler innsenders meninger.

Nå har velgerne sagt sitt og jeg klar for å ta den viktigeste jobben av alle - ombudsrollen for mer rettferdighet, åpenhet samt å påse at de som lider og sliter i kommunen vår ikke blir glemt. For Kleppelista i den viktige bystyre perioden som nå ligger foran oss er det viktig at alle innbyggerne i Kristiansand, Søgne og Songdalen blir likebehandlet gjennom med gode og trygge kommunale tjenester - som gir livskvalitet og små levekårsforskjeller.

Derfor forplikter slagordet «sterkere sammen» Kristiansand kommune til å foreta en endring som gir likeverdige og fremtidsrettede tjenester - der lovpålagte oppgaver ovenfor folket må settes foran: Store unødvendige prosjekter som kunstsilo og årlige milliontilderinger til ikke lovpålagte oppgaver - og offentlig sløsing.

Eksempler på endringer - og en helt nødvendig ny politisk kurs for Kristiansand er: Mer penger til helse og oppvekstsektoren - Kutt i politiker godtgjørelser og byråkrati - Reduksjon og på sikt å fjerne eiendomsskatten - Styrking av kreftomsorgen på alle nivåer - Gratis trygghetsalarm i hele Kristiansand, Søgne og Songdalen - Lovfestet rett til sykehjemsplass - Bedre busstilbud og utvidet Svipp-ordning - Mer penger til frivilligheten, idretten lag og organisasjoner.

Ja, dette er bare noen av sakene som Kleppelista vil kjempe for - og sette først i den nye bystyreperioden 2023- 2027, og da har vi selvsagt ikke glemt den viktige ombudsrollen som våre folkevalgte representanter vil gjøre for folket i Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Vidar Kleppe

Bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand

Powered by Labrador CMS