Det tidligere rådhuset på Tangvall.
Det tidligere rådhuset på Tangvall.

«Nye Søgne kommune»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsendernes mening.

Underskrivere av dette innlegg, har lang politisk erfaring i Søgne kommune. Vi har deltatt i en fantastisk utvikling av kommunen. Fra en forholdsvis liten til en robust kommune med vel 11000 innbyggere. Søgne kommune har alltid vært i stand til å gi sine innbyggere gode og trygge tjenester innen helse, omsorg, skole, barnehage etc. etc. Kvaliteten på kommunale tjenester fulgte utviklingen hva angår såvel behov som kvalitet.

 Kvaliteten på tilbudene i Søgne var minst på høyde med hva andre kommuner hadde. Kommunen hadde lav gjeld og god kontroll på økonomien. Planlagte, fremtidige tiltak og prosjekter var budsjettert innen rammer kommunen uten tvil kunne bære. Kort og godt det ble ført en god og forsvarlig økonomisk politikk i Søgne kommune. Det skal samtlige politiske partier dele æren for. Vi er overbevist om: En Ny Søgne kommune vil klare seg godt økonomisk. Det samme er Statsforvalterens konklusjon. Det er ingen saklige argumenter som taler for en gjenopprettet kommune ikke vil klare seg i så henseende.

Vi er forøvrig ikke imponert over økonomien i Kristiansand kommune. Den er heller skral. Dette bekreftes av Høyres gruppeleder som ifølge Fædrelandsvennen uttaler:

«Kommunen ligger an til et stort underskudd i 2023. Det er alvorlig, og vårt ansvar er å bidra til å få økonomien på rett kjøl. Det er krevende tider», sier hun. Stort bedre kan det ikke bekreftes , nemlig det er ikke bare «gull og grønne skoger» i Kristiansand kommune. Denne situasjonen bekreftes av innskrenkinger, nedleggelser, salg av eiendom samt utbytte av kommunale foretak. Nedleggelse av institusjonsplasser virker spesielt betenkelig i forhold til en aldrende befolkning.

Dette viser et klart bilde av økonomien i storkommunen, og det bør ikke skremme Søgnefolket fra å stemme for en selvstendig Søgne kommune. Tvert i mot.

Motstandere av reversering, svartmaler fremtiden for en gjennomrettet Søgne kommune og med hvilke vederfarelser som vil ramme innbyggerne. Vi er uenig i dette synet. Søgne vil utvilsomt klare seg greit som en selvstendig, moderne kommune, som tidligere med vekst og god utvikling. Søgne har tilstrekkelig tilgang til gode boligtomter, attraktive naturområder samt en fantastisk skjærgård. Disse faktiske forhold sammen med gode kommunale tilbud og tjenester vil gjøre kommunen, som tidligere, til en attraktiv kommune for Søgnebeboerne.

Særdeles viktig for innbyggerne er at nærhetsprinsippet legges til grunn, det er ikke tvilsomt at dette tilfredsstilles best ved en selvstendig Søgne kommune.

Det som betyr svært mye for innbyggere flest er:

  • Kort avstand mellom innbyggerne og myndigheter/beslutningstakere.
  • Nær tilgang til tilbud og tjenester som sykehjem, omsorgsboliger, barnehager, skoler m.m.

Vi vil stemme for splittelse av nåværende Kristiansand kommune og derved opprettelse av en selvstendig Søgne kommune.

Vårt standpunkt er basert på:

  • Søgne vil klare seg greit økonomisk.
  • Nærhet til kommunale tjenester og tilbud.
  • Kort avstand mellom innbyggerne og myndigheter samt beslutningstakere.
  • En mellomstor kommune tjener befolkningen bedre enn en stor kommune.
  • Vi oppfordrer alle til å benytte sin stemmerett ved dette viktige valget.

GODT VALG.

Tidligere ordførere og varaordførere:

Aase Severinsen                                  Anne Berit Andersen

Ordfører 2011-2015                           Ordfører 1991-2001

Egel Terkelsen                                    Helge Andresen

Varaordfører 2015-2019                Varaordfører 2011-2015

Arild Berge

Varaordfører 2007-2011

Powered by Labrador CMS