Valg 2023: «Vår generasjons viktigste kamp»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Arnulf Øverland skrev: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.» Det er sant, og det gjelder spesielt i klimakampen. For selv om Norge ikke opplever de verste skogbrannene noensinne eller at tørkeperioder sender hundretusenvis i hungersnød, har vi denne sommeren fått erfare hvordan flom og styrtregn kan ødelegge nabolagene våre. Heldigvis bor vi i Norge, og hjelpa er aldri langt unna. Sånn er det ikke i alle land.

Når vi diskuterer klima- og miljøpolitikk, glemmer vi ofte det store bildet. Forståelig nok, for vi lever våre liv der vi bor, jobber og studerer. Likevel må vi ta innover oss hva konsekvensene av mangel på kutt i klimagassutslipp faktisk betyr.

Et mer ekstremt klima går ut over landbruket vårt her hjemme, og maten vi produserer blir stadig vanskeligere å avle frem. Det betyr dårligere luftkvalitet i storbyene våre, som påvirker mange av oss. Og det betyr mer ekstremvær og flere flommer som på nytt skyller over oss og ødelegger hus, nabolag og butikker. Det koster mye penger

Ute i verden betyr det større sosiale forskjeller mellom fattige og rike, det betyr flere på flukt fra områder som ikke lenger er levelige og det betyr i verste fall store sultkatastrofer og dødelig hungersnød.

Ofte glemmer vi å se oss selv i verden, når vi diskuterer hva vi kan gjøre lokalt. Men det har en betydning, selv om klimafornektere i andre partier mener det motsatte. Arbeiderpartiets mål er å kutte utslippene med minst 55% innen 2030.

Våre fem viktigste grep for å klare det i fylket er å:

• Skru opp tempoet på etableringen av solceller på alle offentlige bygg, og bidra til at private næringsbygg gjør det samme.

• Gjøre bussen billigere og sørge for flere avganger sånn at flere kan bytte ut bilen med kollektiv. Månedskort med makspris på 300 kroner for alle under 30 år er et første viktig steg.

• Elektrifisere hele transportsektoren ved å bygge ut flere ladestasjoner for el-bil og sørge for at lastebiler kan lade når de kjører tungtransport i fylket vårt. Lastebileierforbundet har selv bedt oss om å gjøre det, og vi har tenkt til å følge opp.

• Sørge for at Agder er et JA-fylke for etablering av havvindsatsingen ute i havgapet vårt som skal gi flere arbeidsplasser og mer fornybar energi, i samarbeid med næringslivet, naturbevegelsen og fiskerne våre.

• Stramme til kravene for gjenbruk på byggeplasser og i innkjøp fylkeskommunen gjør. Vi skal også vekte klimahensynet tyngre i alle anskaffelser fylket står for.

Mange vil nok si at dette ikke treffer meg særlig. Det er forsåvidt riktig, men om vi ikke lykkes vil både du og vi kjenne det på kroppen de neste ti årene. Bokstavelig talt. Og årets sommer er en advarsel til oss alle.

Som unge under 30 år, vil vi at de som kommer etter oss skal få oppleve det samme velferdssamfunnet som vi har. Det krever at vi tørr å tenke større enn vår egen hverdag, samtidig som alle skal kunne leve gode liv – også når vi tar klimakampen for en bedre klode.

Kai Steffen Østensen og William Wathne, kandidater til Agder fylkesting for Ap

Powered by Labrador CMS