Grethe Alver og Erle Wright Severinsen er kandidater til bystyret for Kristiansand Høyre.
Grethe Alver og Erle Wright Severinsen er kandidater til bystyret for Kristiansand Høyre.

Valget 2023: «Utrygge skoleveier»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg og gjenspeiler innsenders mening.

På Stausland er det et ganske langt stykke vei som fortsatt mangler veilys. Dette er skoleveien for flere barn og det nærmer seg nå en ny høst og vinter med mørke morgener. Lysene skulle vært på plass for lenge siden, men av en eller annen grunn har dette stoppet opp, og strekningen er fortsatt mørk. I tillegg er veien enda mer trafikkert nå som det er omkjøringer grunnet veiarbeid og oppgradering av vannrørene i Stauslandsveien.

Sånn kan det ikke være, dette må på plass før det skjer en ulykke.

Stauslandsveien mangler veibelysning, og veien brukes nå også som omkjøringsvei mens det legges nye rør mot vest i den samme veien.
Stauslandsveien mangler veibelysning, og veien brukes nå også som omkjøringsvei mens det legges nye rør mot vest i den samme veien.

Også ved Nygård skole er trafikksituasjonen ofte uoversiktlig. Etter oppgraderingen av skolen og skolens uteområde har det blitt færre parkeringsplasser og mindre plass for å slippe av og plukke opp elever. Det er skiltet med parkering forbudt i Nygårdheia langs med skolen, men ofte står biler parkert her allikevel.

Erle Wright Severinsen bor rett bak og har fulgt med på situasjonen over tid. Hun erfarer at det er flere som ønsker å parkere ved skolen enn hva det er plass til. Konsekvensen blir at biler parker i veiskulderen, og at barna går, scooter og sykler langt ut i veien.

Severinsen har tidligere vært i kontakt med rektor, FAU, skolesjefen i kommunen og veisjefen i kommunen. Oppvekstavdelingen støtter at det er en utfordrende trafikksituasjon rundt skolen. I planene for oppgradering av skolens uteområde ble det beskrevet en utvidet parkeringsløsning med parkeringsplasser på deler av området mellom skolen og Dr. Rohdesvei. Dette ble imidlertid tatt ut da tiltaket ble gjennomført.

Vi kan ikke godta at veiene nærmest skolen er utrygge, og vil fortsette å følge opp denne saken.

Utover utbyggingen av de opprinnelig planlagte parkeringsplassene, er det mulig å tenke alternativer som strengere skilting rundt skolen eller alternativ parkering for ansatte.

Trygge skoleveier er en viktig sak for Høyre. Alle barn skal komme trygt frem og tilbake fra skolen.

Grethe Alver og Erle Wright Severinsen, kandidater til bystyret for Kristiansand Høyre.

Powered by Labrador CMS