Tom Jørgensen.
Tom Jørgensen.

Valg 2023: «Hvordan kan vi hjelpe de som lever i fattigdom?»

Publisert

Dette er et leserinnlegg og gjenspeiler innsenders mening.

Fattigdomsproblematikken i Norge er todelt. Den første problemstillingen handler om at 85% av økningen i barnefattigdom kommer i innvandrerfamilier og at nær halvparten av alle innvandrerbarn lever i lavinntektsfamilier.

Den andre problemstillingen er de såkalt «nyfattige» som nå sliter med å betale regninger for strøm, økte drivstoffpriser,økte matvarepriser, høyere renter og økte husleiepriser, selv om flere er i fullt arbeid eller er uføre med god trygd.

For den første gruppen mener vi at nøkkelen er å lære seg norsk, fullføre introprogrammet og komme seg ut i arbeid. Det som på sikt er mest lønnsomt i kampen mot fattigdom er at flest mulig kommer seg ut i jobb. Det er på tide å sette en fot i bakken og hjelpe våre allerede ankomne nye landsmenn til å bli en integrert del av det norske samfunnet før vi tar imot flere.

Selvfølgelig skal vi hjelpe de som har det vanskelig, men når vi vet at det koster samfunnet det samme å hjelpe en flyktning i Norge som vi kunne hjulpet 450 for i nærområdene der de kommer fra, så er regnestykket veldig enkelt.

For begge gruppene så mener vi at det i alle tilfeller er best å sitte igjen med mer av egen inntekt og opptjente midler fremfor å måtte søke på støtteordninger, derfor ønsker vi å gjøre noe med det som har vært hovedutfordringen de siste årene, nemlig strømpriser, matvarepriser og økte avgifter.

Mange familier kunne sluppet å søke på støtteordninger dersom vår løsning hadde blitt prøvd. Halver matmomsen, senk drivstoffavgiftene, makspris på strøm til 50 øre per kWh og å redusere og fjerne eiendomsskatten. Det er fullstendig unødvendig å øke avgifter og skatter for i neste vending bruke midler på støtteordninger for de som er blitt fattige av nettopp økte avgifter.

Tom Jørgensen 4. kandidat for FrP

Powered by Labrador CMS