Arkivfoto.
Arkivfoto.

Valget 2023: «Rosseland skole viktig for lokalsamfunnet»

Publisert

Du leser nå et debattinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Å beholde små skoler i nærmiljøet er en prioritert sak for Senterpartiet. Regjeringen har avsatt 1,2 mrd i statsbudsjettet til dette, og kommunene får en kompensasjon på 0,5 mill per grunnskole.

Nærskoler er mer enn en plass hvor elevene skal lære å lese og skrive. Det er en møteplass i lokalsamfunnet og blir brukt til langt mer enn undervisning. Rosseland/Brennåsen er i kommuneplanen beskrevet som et lokalsenter med sentrumsformål. Vi mener at Rosseland skole er avgjørende for å oppnå denne intensjonen, og innbyggerne i dette området fortjener å få en avgjørelse om barneskolens framtid. Rosseland skole har vært mer eller mindre nedleggingstruet i over 50 år, og hvis en skal ta området på alvor, så må en ha en skole der.

Hvis ungene fraktes i buss til henholdsvis Tunballen, Hellemyr eller Nygård skoler, slik som kommunedirektøren tidligere har foreslått, vil det få store konsekvenser for hele lokalsamfunnet. Vi vil i den forbindelse minne om at Rosseland skole har fått flere priser som følge av at så stor andel av elevene går eller sykler til skolen.

Etter at skolen fikk en kjærkommen oppgradering for få år siden, er det blitt en fult brukbar skole, og utemiljøet har blitt helt annerledes etter ny E39. En liten håndsrekning til utemiljøet, vil Rosseland skole bli en verdifull møteplass for området som kommuneplanen beskriver.

Å stadfeste at det skal være en barneskole i Rosseland/Brennåsenområdet utover 2025 er ikke valgflesk slik våre politiske motstandere hevder, men det er avgjørende for å ta innbyggerne i dette området på alvor.

For Kristiansand senterparti
Reidar Heivoll, gruppeleder
Bjørn H. Foshaugen, 3. kandidat

Powered by Labrador CMS