«Gjeldsutgiftene stjeler det økonomiske handlingsrommet i nye Kristiansand»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Nye Kristiansand har en alvorlig høy gjeldsbyrde. «Den høye lånegjelden innebærer en ikke ubetydelig finansiell risiko for kommunen» skriver kommunen selv i siste økonomiplan. Selv om kommunen kun betaler avdrag etter lovens minimum, stjeler de stigende renteutgiftene alt økonomisk handlingsrom i kommunen og tvinger frem kutt i tjenestene.

Samlet lånegjeld i kommunen utgjør i 2024 12,4 mrd. hvorav 8,4 mrd. er nettogjeld (som betjenes over kommunens driftsbudsjett) og 2,8 mrd. er VAR-gjeld som innbyggerne betaler direkte over vann- og avløpsregninga. De resterende 1,2 mrd. er gjeld til videre utlån slik som start lån etc. hvor kommunen kun er garantist.

Faksimile: Kristiansand kommunes økonomiplan 2024-27.
Faksimile: Kristiansand kommunes økonomiplan 2024-27.

I 2021 brukte kommunen 614 millioner til å betjene nettogjelda. Nå som renta begynner å bite har beløpet økt til 973 millioner i 2024. En økning i gjeldskostnader på 359 millioner (283 millioner inflasjonsjustert). Kommunen må altså bruke nesten 1 mrd. av 2024 budsjettet på 8 mrd. til å betjene gjeld. De økte gjeldskostnadene setter kuttene på ca. 200 millioner innenfor skole og omsorg i et greit perspektiv.

De store kuttene innenfor skole og omsorg kunne helt eller delvis vært unngått om det ikke var for kommunens alvorlige økonomiske situasjon med dertil hørende høye og stigende gjeldskostnader. Årsaken til gjeldsveksten i Nye Kristiansand er store investeringsbehov innenfor skole og omsorg. Det må bygges skoler og omsorgssentre for milliarder av kroner innenfor grensene til gamle Kristiansand. Flere investeringsprosjekter har blitt skjøvet frem i tid flere ganger da det ikke finnes dekning i økonomiplanene.

I Søgne er situasjonen motsatt. Gjelda i Søgne steg riktignok som følge av investeringene til ny skole og nytt omsorgssenter på Tangvall, men med utgangspunkt i Statsforvalteren i Agders kunnskapsgrunnlag ser vi at gjelda i Søgne og Songdalen faller kraftig i årene fremover. Allerede i 2026 vil Søgne ha 25% lavere gjeld pr. innbygger enn Kristiansand hvor den fortsetter å stige.

Faksimile: Utvikling av kommunens lånegjeld.
Faksimile: Utvikling av kommunens lånegjeld.

Er du opptatt av en sunn og solid kommuneøkonomi kan du trygt stemme ja til løsrivelse for Søgne kommune.

Morten Mosberg,  for styret i Vi som vil ha Søgne kommune tilbake.

Powered by Labrador CMS