«MDG jobber for 41-bussen!»

Innsendt

Publisert

Du leser et debattinnlegg og gjenspeiler innsenders mening.

41-bussen, ruta som går fra Søgne til Kristiansand, via Langenes og Vågsbygd, har sluttet å kjøre. Det har store konsekvenser for oss Langenesfolk, for det gjør det betydelig vanskeligere å reise klimavennlig til Vågsbygd og Kristiansand sentrum.

Agder Kollektivtrafikks (AKT) beslutning om å legge ned 41-ruta har jeg forståelse for. De må operere innenfor et stramt, politisk bestemt budsjett, og må forholde seg til mange, motstridende politiske interesser. De har ikke fått kompensert for prisveksten i samfunnet, og sliter fortsatt med etterdønningene etter korona-pandemien. Politikerne forventer at de stadig leverer sterkere busstjenester, men nok penger for å realisere det, det får de ikke.

Det er ikke AKTs feil at 41-ruta legges ned. Beslutningen om å legge ned 41-ruta er en konsekvens av en politikk som igjen og igjen nedprioriterer grønn mobilitet.

Mange partier snakker mye om buss: den skal gå i distriktene og oftere i sentrum. Den skal være tilpasset brukeren og alltid komme på tiden. Busselskapet skal fornye seg, forske på nye løsninger, og rapportere til politikeren. Og bussbilletten skal koste så lite som mulig.

Men sannheten er at det ikke er mulig å få alt dette til - hvis man ikke samtidig er villig til å plassere penger i det.

Og posisjonspartiene med pengekassa og ansvaret på Fylkestinget, Høyre, KrF, Venstre, FrP og Kleppelista, har til nå ikke vært opptatt av å satse på bussen. Og resultatet er at 41-bussen legges ned.

Fremover bør det være lettere og billigere å ta bussen, for oss som bor på Langenes, så vel som dem som bor i Ausvigheia. Da må vi styrke bussen. Og det hjelper ikke å skylde på at vi venter på en byvekstavtale. En skikkelig satsing på bussen må komme nå. Med det kreves penger. De er MDG villige til å finne.

Powered by Labrador CMS