SV’s kaos og omkamper – ikke Høyres

Publisert Sist oppdatert

Du leser nå et leserinnlegg. Det gjenspeiler innsenders mening.

Det er stor forskjell på Høyre og SV, også når det gjelder hva som er kaos og styring og omkamper. SV mener kaos og omkamp er å utsette vedtak om ny kommuneplan, men det betyr SV-kaos og omkamp for tidligere godkjente planer i både Søgne og Songdalen.

En kommuneplan har lang og grundig behandling administrativt og politisk. For Høyre er det feil å vedta en plan som ikke støttes av flertallet, spesielt å ville vedta det viktigste styringsdokumentet med store endringer, like før et valg. Dette ville betydd nytt kaos.

Administrasjonen har foreslått å ta ut ca 10 områder som i dag har vedtatte, gyldige reguleringsplaner. Planer som mange (også kommunen) har brukt millioner på kan ikke endres i hastevedtak. Det er slikt som skaper kaos og lite forutsigbarhet. Det er viktig at kommuneplanen avsetter nok areal til formål vi tror det vil være behov for i fremtiden.

Kristiansand består av 3 tidligere kommuner. Ny kommuneplan for denne kommunen vil ta tid og krever en grundig behandling. Flertallet har hatt som forutsetning at hele den nye kommunen skulle tas i bruk. Det oppnås bare ved at det gis anledning til bolig og næring flere steder. SV og MdG mener det kun skal være ny bosetting og næring i sentrale deler av tidligere Kristiansand og langs metroaksen. Høyre mener det er feil.

Høyre er også opptatt av naturvern og klimaendring. SV og MdG har gjennom 4 år stemt ned ca. 90 % av alle reguleringssaker i Søgne og Songdalen. Høyre mener det er god miljøpolitikk å sette av nok næringsareal langs ny E39 trase, ikke minst der det er store og gode planfrie veikryss langs den nye E39. Høyre har stor tro på vindmøller, solceller og bergvarme som energikilder for næringer der. Det er praktisk miljøpolitikk.

Etablering av bolig- og næringsområder vil ofte endre naturen. Det er da viktig å sørge for at dette blir så miljøvennlig som mulig. Kristiansand kommune er gode til å ivareta grønne områder, lek og fritid i alle slike reguleringsplaner. Det betyr ofte at ubrukte og ulendte områder gjøres grønne og tilgjengelige for allmennheten og de som skal bo der.

Høyre satser på utvikling av hele kommunen og vil selvsagt også vurdere natur-, miljø og klimakonsekvenser i dette arbeidet. Dette kalles forutsigbar styring, ikke SV-kaos. SV er svært raske på ønsket om å fordele. Høyre mener at næringer og industrien må gis muligheten til å tjene pengene først, det vil si å skape overskudd (SV kaller det profitt). Dette kan gi en mye større kake til beskatning, og mer å fordele til mange gode formål.

Odd Nordmo, Høyre, Bystyret og By og stedsutviklingsutvalget. Helge Reisvoll, Høyre, vara Bystyret og By og stedsutviklingsutvalget

Powered by Labrador CMS