Hildegunn Seip (til venstre) og Oda Sofie Pettersen (til høyre) er to av i alt fem som står bak dette leserinnlegget.
Hildegunn Seip (til venstre) og Oda Sofie Pettersen (til høyre) er to av i alt fem som står bak dette leserinnlegget.

«Syv grunner til å stemme mot oppsplitting»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

1. Vi har så mange viktigere saker å jobbe med: kutte utslipp, ta vare på naturen, gjøre skolen bedre og mer inkluderende, redusere fattigdom, ta i mot flyktninger, gjøre levekåra bedre for skeive og rusavhengige. Alt dette haster. Da har vi ikke tid til å bruke både tid og folk på kommunestruktur og intern-organisering.

2. Det er ingenting som tilsier at Søgne vil få en sterkere økonomi ved oppsplitting - tvert i mot. Uten Kristiansand må vi eksempelvis finansiere enorme kostnader knyttet til blant annet vann-, avløps- og renovasjonskostnader selv. Vi vil også måtte bære kostnader for ny ungdomsskole på Tangvall alene. Vi frykter at Søgne som egen kommune vil ha lite penger til nødvendige satsinger på klima, eldre, skole, flyktninger, natur og unges unges psykisk helse.

3. Vi frykter et dyrere og dårligere busstilbud. Kristiansand har eierandel i kollektivselskapet vårt, AKT, og kan gjennom dette jobbe for et bedre tilbud for hele kommunen. Søgne ville ikke hatt den samme påvirkningskraften, men heller bare blitt en av 24 andre kommuner på Agder som kjemper for det samme. Pengene som utløses av byvekstavtalen må man anta at i større grad ville tilfalt Kristiansand, dersom Søgne ble en egen kommune, selv om også Søgne-beboere ville vært pliktet å betale bompenger.

4. I mindre kommuner ser man ofte at behandlingen av regulerings- og byggesaker kan bli uryddige. Vi tror profesjonaliserte forhold i Kristiansand sikrer likebehandling - og forhåpentligvis mer vern av natur.

5. Identiteten vår som Søgne-innbyggere kan bevares - og styrkes - som en bydel. Vi har mye å spille på, og mange bra folk som engasjerer seg til det beste for Søgne. Den kraften må vi bruke på å gjøre bydelen vår bedre, ikke på å splitte bygda vår, og kommunen vår, i to.

6. Vi ser allerede resultater av fordelene med sterke og større fagkretser. Ansatte i kommunen skal håndtere ekstremt krevende saker: både knyttet til hvem som har rett på plass i eldrebolig først, alvorlige mobbesaker i grunnskolen, integreringsbehov og nye krav til klima- og naturarbeid. Det vil være vanskelig å håndtere alle disse problemene på en profesjonell og god måte i et mindre fagmiljø med færre ressurser.

7. Det har vært en stor omstilling for mange ansatte å komme over til en ny storkommune: nye ledere og nye intern-systemer er eksempler på det. Dersom kommunen skal splittes opp igjen vil alle disse nye ansatte tvinges gjennom enda en ny omstilling. Vi kan ikke kreve det av våre ansatte.

Siri Thorsland, Lunde

Hildegunn Marie Tønnessen Seip, gruppeleder MDG Kristiansand

Oda Sofie Pettersen, Langenes

Rigmor Lindebakk Fløgstad, Høllen

Elisabeth Udjus, Åros

Powered by Labrador CMS