Svein-Harald Mosvold Knutsen.

Valg 2023: «Galskap - Hvorfor ikke fullt fokus»

Publisert

Dette er et leserinnlegg og gjenspeiler innsenders mening.

PP har vist og skal være der for innbyggerne, om velgerne vil? For det er nettopp velgerne som bestemmer hvem som skal styre Kristiansand de neste fire årene. Men burde velgerne få enda mer informasjon?

PP vil. Vi har også forsøkt mye i inneværende periode. Gjennom valgkampen nå så har vi også forsøkt å løfte mange debatter, samt å bli inkludert i enkelte av disse, men noen aktører sier dessverre butt nei. Vi synes spesielt det er synd at enkelte medier kjører valget på et snedig og noe ensidig vis, både i forhold til hvem som får oppslag, hvilke saker som løftes og hvilke partier som spesielt fremmes, men sånn er det – det er «smak og behag».

For hvor er informasjonen, debattene, diskusjonene og standpunktene blant politikere med ulike meninger om for eksempel ei Gartnerløkke som er trumfet gjennom av såkalte styringspartier, og som nå kun ser ut til å bli «halvferdig». Skal denne ferdigstilles, så må det mange nye bommer og enda høyere satser til, og hadde vi hatt behov for dette i det hele tatt om vi hadde sett en Ytre Ringvei først? Og hva med Havna, det er indikert 3-4 milliarder i planlagte investeringer. Jo, ikke de neste 2-3 årene, men avgjørelser nå danner grunnlaget for fremtiden. Fortjener ikke så mange berørte parter å vite hva som ligger inne i slike offentlige planer? Er det bulk, tank, havvind? Hvor skal det investeres, og et klarere svar på hvor mye?

Og hva med strøm, både priser og ikke minst forskjeller. Kan det tenkes at noen av de såkalte «andre» partiene, som da ikke er de såkalte «styringspartiene», har noen tanker, ideer og forslag, spesielt når vi ser at partier som er representert både i regjering og også på Agderbenken ser ut til å sove fullstendig i timen. Vi må «avvente og se», sier noen… men hva hjelper det? Gjelder det også i forhold til hva som skjer knyttet til for eksempel fastleger, eldreomsorg og lærernorm?

De fleste sier at vi vil ha mer til omsorg og mer til skole, men tilnærmet ingen sier noe hvor slike midler skal tas fra. Det er mer enn nok midler mener vi i PP, men det handler om prioritering, og da må noen stå frem og si hva skal gjøres annerledes. Vi i PP har fremmet våre planer, også hva som bør kuttes og hva som kan omprioriteres, men de fleste av våre konkurrenter vil ikke engang høre på oss, ei heller svare, selv avisene synes dette er en mindre interessant sak. Merkelig synes vi, for prioritering er helt nødvendig, helt avgjørende.

Hva direkte med kommuneøkonomien, og for så vidt også privatøkonomien. Gjelden i kommunen er på nærmere 10 milliarder, vi har ei rente som foreløpig er gått 4-5-6 gangen, noe som kan tilsi 3-500 millioner per år i ekstra rentekostnad for kommunen. Hvordan skal dette løses? Hva tenker de såkalte styringspartiene? Skal dette også tas fra omsorg og skole?

Offentlige bygg forfaller, herunder kommunale boliger, skoler og mye annet. Hvem tar diskusjonen? Hvem løfter forslagene på løsning? For noe må åpenbart gjøres. Og hva med «eldrebølgen» som kommer, hva med den verdighetsgarantien som vi som samfunn er forpliktet på?

Mye mer enn dette kan nevnes. Men essensen er at store, viktige og tunge debatter må tas, og det må handles nå. Innbyggerne fortjener det, og Kristiansand og Sørlandet er helt avhengig av det. Flere løsninger og forslag ligger der, men det kommer ikke frem da enkelte ikke ønsker å åpne debattene, enkelte forslag slippes ikke frem.

Hva vil du? PP er klare, om nettopp du vil.

Svein-Harald Mosvold Knutsen

Ordførerkandidat PP Kristiansand

Powered by Labrador CMS