Bjørn Helge Foshaugen 3. kandidat til bystyret for Kristiansand Senterparti.

Valg 2023: «Ja til god og næringsrik kost til de eldre»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders meninger.

Vi i Kristiansand Senterparti har i vårt program at vi vil beholde kjøkken på de sykehjem som allerede har det. Vi vil også se på mulighetene til å utvikle kjøkken ved flere sykehjem.

Media har avdekket at eldre i økende grad dessverre blir underernærte når de får tildelt sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Vi vil at eldre skal ha næringsrik kost og få god hjemmelagd middag fra kjøkkenet der de holder til. Den gode middagslukten skal gi de eldre bedre matlyst.

Mange sykehjem får i dag tilkjørt vakuumpakket ferdigprodusert mat som varmes opp. Trivsel, matlyst og god ernæring henger sammen.

Kjøkkenet på Songdalstunet er viktig for oss å beholde. På Songdalstunet kan alle som vil kjøpe middag i kafeteriaen tirsdag, torsdag og søndag. Dette er en viktig samlingsplass for de eldre som enda bor hjemme. Søndagsmiddagen blir av mange pårørende og beboere spist sammen i kafeteriaen. Kafeteriaen på Songdalstunet har blitt en viktig samlingsplass for bygda. Når den er sommerstengt for betalende kunder er det et stort savn for de som benytter seg av tilbudet.

Fagforbundet og pensjonistforbundet har sammen utarbeidet rapporten «Mat i eldreomsorgen. Om kjøkkendrift og ernæring.» (2019). Her vektlegges viktigheten av et tett samarbeid mellom helsepersonellet og de ansatte på kjøkkenet. Denne kompetansen kan gå begge veier ved at helsepersonellet kjenner brukernes behov og ønsker mens kjøkkenet besitter god kompetanse på ernæring og kosthold.

Kristiansand Senterparti velger å lytte til de faglige rådene fra de som jobber i førstelinje, og vi velger derfor å prioritere å beholde kjøkken på de sykehjemmene som allerede har dette. Dette skaper positive ringvirkninger som påvirker både trivsel og helse. Vi vil derfor se på mulighetene til at flere sykehjem kan få en liknende ordning som Songdalstunet har.

Bjørn Helge Foshaugen, 3. kandidat til bystyret for Kristiansand Senterparti.

Magne Thorvald Bakken, 5. kandidat til bystyret for Kristiansand Senterparti og medlem av helseutvalget.

Powered by Labrador CMS