Panelet i debatten på biblioteket onsdag kveld: F.V.: Erik Spieler, leder i Folkeaksjonen «Ja til Søgne i Kristiansand» som på sin side hadde støtte av Heidi Johansen, SV-politiker som sitter i Kristiansand bystyre og er ansatt i Kristiansand kommune. Sigurd Berg Aasen, leder for «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» som hadde støtte av Søgne-politiker Jack Andersen. Han er SP-politiker og sitter i liket med Johansen i nåværende Kristiansand bystyre.
Panelet i debatten på biblioteket onsdag kveld: F.V.: Erik Spieler, leder i Folkeaksjonen «Ja til Søgne i Kristiansand» som på sin side hadde støtte av Heidi Johansen, SV-politiker som sitter i Kristiansand bystyre og er ansatt i Kristiansand kommune. Sigurd Berg Aasen, leder for «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» som hadde støtte av Søgne-politiker Jack Andersen. Han er SP-politiker og sitter i liket med Johansen i nåværende Kristiansand bystyre.

Fylte biblioteket med debatt om kommunedeling

Publisert

Opp mot 250 engasjerte tilhørere hadde samlet seg i biblioteket på Tangvall onsdag kveld da biblioteket hadde invitert til debatt om en eventuell deling av storkommunen Kristiansand. Hvor mange som lot seg påvirke i sitt standpunkt vites ikke, men da debattleder Gunnar Stavrum helt i starten ba de som allerede har tatt standpunkt om å rekke opp en hånd var det ikke mange som holdt hendene i ro.

Få nye argumenter

Kveldens panel bestod av Erik Spieler, leder i Folkeaksjonen «Ja til Søgne i Kristiansand» som på sin side hadde støtte av Heidi Johansen, SV-politiker som sitter i Kristiansand bystyre og er ansatt i Kristiansand kommune.

På motsatt side i panelet var Sigurd Berg Aasen, leder for «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» som hadde støtte av Søgne-politiker Jack Andersen. Han er SP-politiker og sitter i liket med Johansen i nåværende Kristiansand bystyre.

Debattantene fikk først fremme sin egen kortversjon basert på sine standpunkt før debattlederen gikk over til å stille direkte spørsmål, de fleste basert på spørsmål innsendt av lokale innbyggere. Partsinnleggene var i store trekk gjentakelser av tidligere argumentasjon. Der tilhengerne av storkommunen fokuserte på fremtiden og trygghet i nåværende kommune og stor usikkerhet rundt etablering av nye kommuner fremhever forkjemperne for Søgne som egen kommune tidligere historie og tilhørighet og usvikelig tro på at Søgne vil kunne levere også som egen kommune i fremtiden.

Debattleder Gunnar Stavrum sammen med bibliotekar Margrete Loland fra arrangøren av debatten Tangvall Bibliotek.
Debattleder Gunnar Stavrum sammen med bibliotekar Margrete Loland fra arrangøren av debatten Tangvall Bibliotek.

De innsendte spørsmålene dekket et bredt spekter av problemstillinger. Det ble spurt om unges engasjement, når skal det bli slutt på alle omkamper, ansattes meninger, om hvor stor valgdeltagelser må være for å kunne kalles representativ.

Stavrum ville også vite hvordan forholdet mellom partene kom til å bli når saken en gang er avgjort.

– Han får en klem av meg uansett, reagerte Heidi Johansen med adresse til motdebattant Jack Andersen, og hun la til at hun ikke lenger opplever den harde tonen som tidligere har vært pekt på i debatten.

Uavklart om oppslutning

Et spørsmål som har vært i fokus også tidligere er hvor stor oppslutning som må til for at en folkeavstemning eller innbyggerhøring kan sies å være representativ i den grad at den vil være førende for et endelig vedtak fikk Stavrum ingen konkrete svar på.

Jack Andersen var overbevist om at engasjementet hos Søgne-folk vil få folk til å stemme, og Erik Spieler repliserte til dette at det frem til avstemning vil være viktig å kjempe mot likegyldighet.

Debatten kan sees i opptak på KRS.no

Powered by Labrador CMS