Ungdomsdebatt strømmes: – Viktig at elevene får informasjon

Publisert

Onsdag klokken 14.00 arrangerer NRK Sørlandet en ungdomsdebatt med elevene på skolesenteret på Tangvall. Statskanalen har tilbudt N247 å koble seg opp mot strømmingen til NRK, noe vi setter stor pris på. Tema for debatten er selvsagt den kommende folkeavstemningen.

– Vi har sett og hørt ved flere anledninger at elevene savner god informasjon for å kunne gjøre et reflektert valg når de nå får anledning til å stemme ved innbyggerhøringen om en eventuell deling av Kristiansand kommune. Det er veldig viktig at elevene blir opplyst og kan forholde seg til fakta. Som skole underviser vi i generelle forhold rundt demokrati, men vi er ikke en part i denne saken og skal ikke påvirke elevene, sier rektor ved Søgne videregående skole, Anita Fredriksen til N247.

Etter et initiativ fra NRK Sørlandet arrangeres det en lukket debatt i amfiet på Søgne skolesenter onsdag. Den er åpen for elever ved Søgne videregående skole og for elever på 10. trinn ved Tangvall skole. Bakgrunnen er at alle som fyller 16 år i løpet av 2024 og er folkeregistrert i Søgne eller Songdalen kommune kan stemme ved høringen som finner sted fra og med kommende mandag.

Rektorens inntrykk i forkant av arrangementet er at mange av de unge har sett frem til denne debatten og at de få dager før avstemningen tar til fremdeles savner viktig informasjon.

– Under arrangementet vil representanter fra gruppene «Ja til Søgne og Songdalen i Kristiansand» og «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» være til stede og argumentere for sine respektive synspunkter. Elevene får også anledning til å komme med spørsmål og egne synspunkter i saken, tilføyer Fredriksen.

– Vi håper at elevene opplever dette som en mulighet til å få best mulig informasjon og at de blir bedre i stand til å ta stilling til valget, og vi håper også at foreldre oppfordrer elevene til å få med seg det de kan av informasjon inn mot valget, sier rektor ved Tangvall skole, Elin Rekve til N247.

Powered by Labrador CMS