Bred politisk støtte til kommunedirektørens høringssvar

Publisert

Karakteristikker som slett arbeid, surrealistisk og lemfeldig omgang med penger og kommunegrenser fra sentrale myndigheter satt løst da formannskapet i Kristiansand tirsdag behandlet kommunedirektørens forslag til høringssvar angående forskrift om folkeavstemning i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen. Samtidig fikk kommunedirektøren ros for et godt høringssvar. APs Jannike Arnesen karakteriserte kommunedirektørens forslag som «spot on» og beste høringssvar ever.

Med 11 mot fire stemmer vedtok også formannskapet kommunedirektørens forslag til svar, men la i tillegg ved ytterligere kommentarer i svaret til departementet.

Det skjedde etter en debatt hvor er stort flertall i formannskapet uttrykte tydelig frustrasjon over flere forhold knyttet til måten departementet vil gjennomføre en innbyggerhøring.

APs gruppeleder Kenneth Mørk innledet med å stille spørsmål ved sikkerheten rundt et digitalt gjennomført valg, og flere representanter stilte spørsmål ved en prosess med bruk av Bank-id ettersom unge og andre grupper ikke nødvendigvis har slik elektronisk id.

Et tilleggsforslag fra Ap om at en folkeavstemning må gjennomføres som fysisk valg ved oppmøte i valglokale ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer. Det samme ble et forslag der kommunedirektøren bes ta kontakt med departementet for å avklare flere juridiske forhold.

Et forslag fra KrF om at stemmerettsalder ved folkeavstemning skal være 18 år ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer, og et forslag fra SV om at ordet «ungdom» i punktet «Ungdommene må få informasjon om kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig og tilpasset dem» endre til «ulike velgere». ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS