Politisk behandling av høring om forskrift om folkeavstemning

Publisert

Lokalpolitikerne i Kristiansand formannskap skal tirsdag behandle kommunedirektørens forslag til høringsinnspill om folkeavstemning i de områdene som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner.

Det er to identiske forskrifter, en for hver av de to tidligere kommunene som fremmes, og blant hovedinnholdet i disse er at det holdes folkeavstemning hvor spørsmålet er: «Mener du at tidligere Søgne (Songdalen) kommune bør skilles ut fra Kristiansand kommune og bli en egen kommune?». Stemmeberettigede er innbyggere bosatt innenfor de to tidligere kommunene og gjelder de som fyller 16 år i 2024 eller er eldre. Det legges opp til elektronisk stemmegiving og med mulighet for også å stemme med brevstemme. Periode for avstemninger er fra 22. januar klokken 09.00 til 2. februar klokken 21.00.

– Ikke forsvarlig

I sin innstilling til formannskapet mener kommunedirektøren at flere forhold ikke er godt nok utredet og at gjennomføring som foreslått ikke er forsvarlig men svekker den allmenne tilliten il demokratiske prosesser.

Kommunedirektøren begrunner dette med forhold som bør få en juridisk avklaring før folkeavstemningen, nødvendighet av informasjon om Statsforvalterens kunnskapsgrunnlag og usikkerhet rundt prinsipp om hemmelige valg med den fremgangsmåten det her legges opp til.

Formannskapet skal behandle kommunedirektørens innstilling i et ekstraordinært møte med oppstart tirsdag 12. desember klokken 09.00.

Møtet kan følges direkte i videovinduet i denne saken via kommunens strømmetjeneste.

Powered by Labrador CMS