«Styrket helsestasjonstjeneste i Nye Kristiansand kommune: Erfaringer fra Søgne og Songdalen»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Som ansatte ved Familiens hus Vest er vi direkte involvert i å levere helsetjenester til innbyggere både fra Søgne og Songdalen. Det har den siste tiden blitt trukket frem ulike synspunkt om blant annet tjenester fra helsestasjonen, og vi ønsker derfor å presentere et annet perspektiv på noen av påstandene som er trukket frem. Vi håper at våre erfaringer etter fire år i nye Kristiansand kan gi et utvidet perspektiv på konsekvenser av en eventuell kommunedeling.

Når det gjelder tilgjengeligheten til helsestasjonen, har vi forståelse for at det kan være utfordrende for noen familier i Søgne å komme seg til Nodeland. Dette har vi bidratt med å prøve og løse, og vi opplever nå at busstilbudet som gis er tilstrekkelig. Vi er helt enige i at plasseringen av helsestasjonen ikke er optimal for alle innbyggerne. Likevel mener vi det er viktig å skille mellom lokaliseringen av helsestasjon, og konsekvensene som tjenestetilbudet til barn og unge kan få ved en eventuell kommunedeling.

I nye Kristiansand har vi opplevd betydelige forbedringer i tilgangen til flere faggrupper, blant annet innen psykologtjenester, kommunal barnefysioterapeut, ungdomstjenester og foreldregrupper. Disse faglige ressursene er avgjørende for å møte komplekse behov, og gi best mulig hjelp til barn og unge. De ulike faggruppene som Familiens hus innehar, har også blitt større og mer robuste. Vår erfaring er at et økt faglig fellesskap er av stor betydning. Å kunne drøfte saker, stå samlet i vanskelige situasjoner, jobbe tverrfaglig og bidra ekstra for hverandre der det er behov, er essensielt for å levere helhetlige helsetjenester. Det er noe vi håper at innbyggerne verdsetter og vektlegger når de skal avgi sin stemme om en eventuell kommunedeling.

Mange familier med barn som har habiliterings behov har fortalt om en forbedret hverdag etter sammenslåingen. Nye Kristiansand har tilført en større grad av trygghet og profesjonalitet, og dette har vært særlig viktig for familier som allerede opplever krevende livssituasjoner. En ryddigere saksgang fra forvaltning og tildeling av tjenester er et positivt resultat av kommunesammenslåingen, og opprettelsen av barnekoordinatorer er et eksempel på profesjonalisering som mindre kommuner kanskje ikke har ressurser til å tilby på egen hånd.

Vi ønsker å bidra til at debatten rundt en eventuell kommunedeling løftes til et overordnet fokus på det store spekteret av tjenester, de mange fagpersonene som bidrar, og behovet for en robust tjeneste. Vårt mål som fagpersoner er å sikre at tjenesten fortsetter å jobbe fremover med pålitelige og tilgjengelige ressurs for de som trenger oss. Vi oppfordrer innbyggerne til å se på denne helheten, og vektlegge hvordan vi kan få en mest mulig profesjonell, robust og faglig sterk helsetjeneste til det beste for brukerne fremover.

Vennlig hilsen,

Annette Løite (Avdelingsleder Familiens hus Vest), Silje Askildsen (Helsesykepleier), Ragnhild Dale Ringen (Barnefysioterapeut), Gunnveig Eidem Dvergsnes (Helsesykepleier), Hanne Bertelsen (Barnefysioterapeut), Synnøve Lunde (Familieveileder), Cecilie Moe Bersås (Helsesykepleier), Anne Øpstad (Jordmor), Jorunn Bjørkkjær (Helsesykepleier), Janfrid Bråthen (Helsesykepleier), Lise Aaraas (Helsesykepleier), Vibeke Vegtun (Helsesykepleier), Hege Usterud myrvold (helsesykepleier) , Elise Aateigen (Sykepleier), Annette Hauggjord (Psykolog), Karianne Hegnum Johannessen (Familieveileder), Ruth Hesseberg Lian (Familieveileder), Gro Roland (Jordmor), Sonja Kalsvik (Jordmor), Martha Fredriksen (Helsesykepleier), Heidi M Frigstad (Helsesykepleier).

Powered by Labrador CMS