«Konsekvenser»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Det er for tiden en debatt som hardner seg til, og det viser seg, til forbauselse for mange at det faktisk er konsekvenser av å reversere en kommune. Og at det faktisk er fagmiljøer, frivillige og innbyggere som vil måtte oppleve disse konsekvensene.

Det siste tilfellet er at det samlede fastlegekorpset i Søgne og Songdalen ser at hverdagen deres vil forverres betydelig ved en eventuell reversering. Dette skyldes at de ser at kommunale legeoppgaver vil igjen bli pålagt legene i Søgne og Songdalen, og dette vil skje i en allerede presset hverdag. Dette ble også varslet for over ett år siden.

Tidligere opplevde de at det meste av de kommunale legeoppgavene ble pålagt fastlegene uten noen støttetiltak fra tidligere administrasjoner. Selv om det var et interkommunalt samarbeid med Gamle Kristiansand, var belastningen på hver enkelt fastlege betydelig større enn det er i dag. Legesentrene ble drevet under unntaksregler.

Etter etableringen av storkommunen har Kristiansand frigjort fastlegene fra kommunale legestillinger og opprettet flere legevaktstillinger for å avlaste fastlegene. Fastlegene har fått redusert kommunale oppgaver og vaktbelastning, og har dermed mer tid til sine listepasienter.

I Norge er det både akutt mangel på helsepersonell og dystre fremtidsutsikter. Per 1. september 2022 manglet 235 000 nordmenn fastlege. Estimater fra Helsedirektoratet viser mangelen på helsepersonell:

  • 5 350 sykepleiere
  • 1 450 spesialsykepleiere
  • 1 900 helsefagarbeidere
  • 1 450 legespesialister
  • 100 allmennpraktiserende leger
  • 400 psykologer

Det utdannes rett og slett for få helsepersonell, og det er et skrikende arbeidsmarked der kommuner, helsekontorer og bemanningsbyråer konkurrerer om å få nok ressurser, noe som igjen øker kostnadene.

Når legestanden i Søgne nå velger å flytte hjemlene sine for å unngå å bli dratt i alle retninger igjen, oppfatter jeg det som et forsøk på å få jobben til å gå rundt uten å måtte drastisk redusere antall pasienter eller kvaliteten på tjenestene. De opplevde at storkommunen prøvde å håndtere problemstillingene. Dette problemet er også belyst i rapporten fra statsforvalteren: Det blir svært krevende å møte helse- og omsorgsbehovene i fremtiden med økende antall eldre med komplekse, behandlingstrengende tilstander. Fleksibiliteten til å løse disse utfordringene vil være større i større kommuner.

Men det som møtes fra tilhengerne av reversering i Søgne og Songdalen nå er påstander om grådighet og oppfordring til boikott av legene. De hevder at de vil få tak i nye leger uten problemer, vi har jo tross alt lokalene…Videre går ett samlet styre i fra reverseringsgruppen ut og sier at legene driver med trusler. Legene gjør vel det eneste riktige i forhold til å ta var på seg selv og sine pasienter? Og burde ikke velgerne man være klar over konsekvensene av valget før vi går til valg?

Søgne kommune slet selv med rekrutteringen, og hadde over lengre tid store utfordringer med barn og unge, mobbesaker på skolen og tilsynssaker mot barnevernet. De forsøkte å ansette en psykolog for å styrke familiesenteret, men etter tre år uten kvalifiserte søkere ga kommunen opp.

Det blir altfor enkelt å tro at problemene bare vil løse seg, og å tilnærmet håne de som faktisk er voksne nok til å si ifra er helt uakseptabelt.

Steffen Retterholt

Kilder:

Innledning og oppsummering - Helsedirektoratet

Én av 24 uten fastlege (legeforeningen.no)

Gamle Søgne-Songdalen Legevakt vil ikke gjenoppstå - fvn.no

Kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av å dele Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner.

Søgne får ikke ansatt en psykolog – NRK Sørlandet – Lokale nyheter, TV og radio

Powered by Labrador CMS