Disse to skal skrive Søgnes historie

Publisert

- Det er historiker Trond Bjerkås og arkeolog Frans-Arne Stylegar som har fått oppdraget med å skrive Søgnes historie. Stylegar skal skrive historien fram til omkring år 1000 og kanskje noen få tema fra nyere tid, mens Bjerkås skal skrive resten av historien, sier Pål Repstad som representerer UiA-miljøet i redaksjonskomiteen for boka.
Om Trond Bjerkås sier Repstad at han har en doktorgrad i historie og har vært tilknyttet både NTNU i Trondheim og UiA i Kristiansand. I flere av sine verker bruker han kilder fra Søgne og viser at han har god kjennskap til Hans Trys arbeider om bygda vår. Bjerkås er vokst opp i Vågsbygd, ikke langt fra Søgne, med de fordeler lokalkjennskap gir for en bygdebokforfatter.
Arkeologen Frans-Arne Stylegar har nordisk arkeologi som sitt spesialfelt. Han arbeider i dag ved Multiconsult og har tidligere vært fylkeskonservator i Vest-Agder og direktør ved Varanger museum. Stylegar har skrevet flere lokalhistoriske bøker, blant annet om Kristiansand fra istid til sagatid. Han har god kjennskap til arkeologiske funn omkring Sol og er en god popularisator av historie. 

- Vi i redaksjonskomiteen er veldig fornøyde med de to forfatterne som nå går i gang med kildesamling og skriving. sier Repstad. 
- Utfordring å gjøre stoffet spennende
- Det er bare noen uker siden jeg fikk oppdraget. Når jeg skal fylle et par hundre sider og dekke 10.000 år er det en utfordring å gjøre stoffet så spennende som mulig. Enkelte perioder har vi lite kunnskap om og det kan bli noen «hull» i historien. Historien om Sol og miljøet rundt henne blir nok et høydepunkt som vil få stor oppmerksomhet, sier Stylegar til N247.
Trond Bjerkås har vært engasjert med bygdeboka en måneds tid og har gjort seg noen tanker om arbeidet han skal i gang med. 
Skriftlige kilder fra 1344
- Jeg har sett litt på hvilke kilder som er tilgjengelige, vi snakker om en lang epoke og det er selvsagt stor forskjell på kildemateriell fra den senere tid og det som ligger tusen år tilbake. De eldste skriftlige kilder vi kjenner til er fra 1344, sier Bjerkås som allerede har funnet ut at Søgne gamle kirke er bygget på en måte som er ganske spesiell for sin tid. 
Fra øverste hylle
De to forfatterne regner med å bruke tre til fire år på å få Søgnes historie samlet mellom to permer, og en samlet redaksjonskomité er fornøyd med å ha engasjert to forfattere som etter komiteens mening er hentet fra øverste hylle. 
Målsettingen for alle som står bak den kommende bygdeboka er at det skal bli en praktbok som bygda kan være tjent med og være stolt av. Boka skal beskrive kultur og næringsliv fra de eldste tider fram til våre dager. 
Søgne kommune har innvilget inntil kroner to millioner til prosjektet. Søgne og Greipstad sparebank er den største enkeltsponsoren og gir 400.000 kroner til boka. Næringslivet for øvrig støtter prosjektet med omlag 260.000 kroner, mens lag og foreninger i alt bidrar med kroner 570.000. I tillegg har fylket bevilget 20.000 og en kronerulling sørget for ytterligere 26.000 kroner til bokprosjektet. 
Sist oppdatert 08.11.2018 klokken 16:10 av Nicolai Prebensen
Pål Repstad (t.h.) presenterte torsdag de to som skal være forfattere av Søgnes historie. Banksjef Vidar Skaaland (t.v.) og Thorvald Hellum fra Søgne historielag følger med på presentasjonen. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS