Glitre Nett sjekker hvert år linjenettet ved bruk av drone. Dette er en del av nettselskapets kontinuerlige arbeid for å sikre en pålitelig strømforsyning.

Dronebefaring av linjenettet

Publisert

Glitre Nett sjekker hvert år linjenettet ved bruk av drone. Dette er en del av nettselskapets kontinuerlige arbeid for å sikre en pålitelig strømforsyning. Dronebefaringen gir oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner samt å drive målrettet linjehogst.

Dronebefaringen i Kristiansand pågår nå i følge Stellaire.

– Overvåkning av linjenettet er viktig for å sikre god forsyningssikkerhet til våre kunder. Som en del av vårt samfunnsansvar er det også viktig at vi gjør denne jobben på en trygg og miljøvennlig måte. Vi har hatt gode erfaringer med bruk av drone de siste årene, og det er en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av linjenettet, forteller Liv Hege Ketilsdotter Homme, vedlikeholdsingeniør distribusjonsnett i Glitre Nett.

Intern kontroll

Det er Glitre Netts eksterne samarbeidspartner Stellaire som leverer bilder, IR-bilder og laserdata fra droneinspeksjonen, mens en internt i Glitre Nett kontrollerer og analyserer resultatene fra dronebefaringen. Stellaire er et norsk droneteknologi selskap med hovedkontor i Sandnes.

− Dataene og bildene vi får inn fra droneinspeksjonene gir oss mulighet til å drive forebyggende arbeid i strømnettet slik at vi unngår fremtidige feilsituasjoner. Gode prosesser rundt analysearbeidet setter oss også i stand til å drive forebyggende vedlikehold på en mye bedre måte, sier Liv Hege Ketilsdotter Homme.

Omfattende inspeksjon

Det er en omfattende årlig inspeksjon som skjer i linjenettet. Stellaire har inntil fire droner i aksjon for Glitre Nett, og dronene flyr over linjenettet både på Agder og i Buskerud. Dronene bærer en multi-sensor som henter inn all nødvendig sensor-data i en enkelt flygning slik at man kun flyr en gang over hver enkelt linje. Det skal hvert år gjennomføres innsamling av data fra fotoinspeksjon av inntil ca. 71.000 master som tilsvarer ca. 6.800 km med høyspentlinjer. I tillegg skal det i år gjennomføres befaring av 42 transformatorstasjoner ved hjelp av drone.

Bærekraftig løsning

− Som en del av vårt samfunnsansvar er det viktig at vi gjør jobben med inspeksjon av linjenettet på en trygg og bærekraftig måte. Vi har hatt gode erfaringer med bruk av drone de siste årene, og det er en viktig del av selskapets arbeid med miljø og klima da bruk av elektriske droner reduserer CO2 utslipp med mer enn 90 prosent, sier Liv Hege Ketilsdotter Homme. Hun legger til at for folk som bor i nærheten av høyspentlinjene er det støymessig en stor fordel at det er droner som inspiserer linjenettet og ikke helikopter.

Pågående arbeid

Arbeidet med dronebefaring av linjenettet til Glitre Nett startet opp i vår, og vil pågå gjennom sommeren og ut august.

Powered by Labrador CMS