På Monan møter trafikantene dette skiltet som opplyser om at det er fem kilometer til Søgne.

Hvor langt er det egentlig til Søgne?

Publisert

Hvor er egentlig Søgne, og hvor langt er det til denne plassen?

Det spør en av N247s leser om etter å ha stusset over nye skilter langs fylkesvei 439, den gamle strekningen av E39 gjennom bygda.

Like ved Lonelier møter trafikanter et skilt som opplyser om fire kilometer til Lunde og seks kilometer til Søgne. Seks kilometer kan i følge leseren stemme sånn omtrent med avstanden til Tangvall og høres vel ikke helt ulogisk ut.

Utfordringen oppstår når du kommer østfra og svinger av i rundkjøringen på Monan for å komme videre til Søgne. Her møter du et skilt som forteller at det er fem kilometer til Søgne.

Seks kilometer fra Lonelier kan stemme med avstanden til Tangvall, sentrum av Søgne.

Vi kunne vel tenke at også trafikanter fra øst ble opplyst om avstanden til Tangvall, sentrum i Søgne, men fra det aktuelle skiltet og til Tangvall er avstanden kun omtrent to kilometer.

– Kan det være avstanden til stedet Søgne, gården Søgne, Søgne gamle prestegård. Det kan stemme med fem kilometer, men da stemmer ikke avstanden med seks kilometer fra Lonelier, undrer leseren.

Han mener å ha beregnet at dersom begge skilt viser riktig avstand, så må målet, altså Søgne, befinne seg i nærheten av stranda på Vaglen, men her finner han ingen skilt som tyder på at dette er stedet som skal kalles Søgne.

– Så hvor er egentlig Søgne, undres han.

Del av prosjekt nye E39

Pauline Frydenlund som jobber med samfunnsansvar, kommunikasjon og kontakt 3. person i AF Anlegg bekrefter at skiltene er satt opp som en del av prosjektet ny E39.

– Skiltene er satt opp i henhold til godkjente skiltplaner, men vi skal sjekke opp om det gir mening likevel. «Søgne» er ikke en presis stedbenevnelse, heller et område, men antageligvis mer kjent turmål enn Tangvall eller Høllen for trafikanter som ikke er kjent i området. Vi tar en titt på saken når folk er tilbake på jobb etter ferietid, tilføyer senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier, Nils Bernt Rinde.

Som generell informasjon opplyser han videre at forslag til stedsangivelser på veivisnings- og avstandsskilt er ute på høring til eksempelvis kommuner og reiseliv/NHO, før det blir gjort vedtak om hvordan dette skal praktiseres.

Powered by Labrador CMS