Søgne-investorene Thor Inge Ommundsen og Pål Try kjøper Musikkens Hus som består av Kongens gate 54 og Holbergsgate 4 i Kvadraturen i Kristiansand.

Har signert leiekontrakt for Musikkens Hus

Publisert

I april 2023 ble det kjent at de to Søgne-investorene Thor Inge Ommundsen og Pål Try gjennom et nyetablert selskap kjøper bygningsmassen i Kongensgate 54 og Holbergsgate 4 i Kristiansand sentrum, også kjent som Musikkens Hus.

Selger av eiendommen er Kristiansand kommune. Det ligger i den inngåtte avtalen at kjøperne kan gå fra avtalen dersom påtenkt omregulering av eiendommen ikke lar seg realisere innen en avtalt tidsramme.

– Prosessen med omregulering går sin gang og kommer trolig til politisk behandling om kort tid. Det vil uansett ta tid å gjennomføre en større ombygging etter at regulering er vedtatt, og vi har derfor nå inngått leiekontrakt med Oasen skole om en større del av eksisterende bygninger, sier Ommundsen til N247.

Skolestart 2024

Illustrasjonen viser tenkt utvendig bygg etter ferdigstillelse. Innfelt: Thor Inge Ommundsen (øverst) og Pål Try.

Ommundsen sier videre at leietakerne om kort tid vil starte tilpasning til sine behov og at skolen allerede fra skolestart høsten 2024 tar i bruk lokalene til Oasen videregående skole. Leiekontrakten som er inngått har en varighet på fem år.

– Det gir oss bedre til til å vurdere fremtidige løsninger for eiendommen, og vi kan jobbe videre med endelig regulering i denne perioden. Så får vi ta en ny vurdering når det går mot slutten av perioden om tiden er inne for å starte ombygging eller om leieperioden blir forlenget, tilføyer de nye eierne.

Ommundsen beskriver prosessen med de nye leietakerne som ryddig og grei.

– Vi er fornøyde med å ha landet denne avtalen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Oasen skole som brukere av eiendommen, sier Thor Inge Ommundsen til N247.

Powered by Labrador CMS