Deltaker Elna Storaker Aadnevig er veldig fornøyd. Hun sier at tilbudet har vært et godt puff til å ikke sette seg til i sofa eller godstol.

Ett år med behandlingsgrupper - stor suksess

Publisert
– Flere har satt bort rullatoren og balansen er tilbake, sier Ingvild Bjorvatn Saaghus, fysioterapeut og fagkoordinator ved Enhet for rehabilitering i Kristiansand kommune.

Ni av ti deltakere som trener regelmessig i behandlingsgruppene i Kristiansand blir sterkere. Det er resultatet etter at Enhet for rehabilitering samlet eldre til organisert trening, såkalt behandlingsgrupper.

(Denne artikkelen ble først publisert på Kristiansand kommunes hjemmesider.)

Tilbudet er rettet mot hjemmeboende innbyggere, som har utfordringer med å benytte seg av treningssenter eller annen organisert trening i kommunen.

Deltakerne rekrutteres blant personer som allerede er henvist til den kommunale fysioterapitjenesten.

– Flere har satt bort rullatoren og balansen er tilbake, sier Ingvild Bjorvatn Saaghus, fysioterapeut og fagkoordinator ved Enhet for rehabilitering i Kristiansand kommune.

Storfornøyd

Deltaker Elna Storaker Aadnevig er veldig fornøyd. Hun sier at tilbudet har vært et godt puff til å ikke sette seg til i sofa eller godstol.

– Jeg har blitt sterkere og fått bedre balanse. Jeg har vært gjennom tøff sykdom, og det har vært fantastisk å komme hit både sosialt og fysisk, sier hun.

Ett år med treningsgrupper

I ett år har hjemmeboende eldre som har behov for trening etter sykdom og skader, og som er motivert for treningsinnsats, fått et organisert tilbud av fysioterapeutene ved Enhet for rehabilitering i Kristiansand kommune.

Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 81 år.

Gruppene har to treninger i uken, og tilbudet gis i 12 uker. Hver økt varer i 60 minutter. Treningene består at enkle styrke- og balanseøvelser, uten bruk at treningsapparater.

Søgne

Deltagerne kan få transport til gruppene. Treningen foregår hos Enhet for rehabilitering i Rigedalen 20 og en av gruppene holder til i Søgne.

Treningsgruppa under den timelange økta.

Møter et økt behov

Bakgrunnen er at behovet for rehabilitering, trening og hjelpemidler øker.

– I stedet for at de eldre skal få individuell oppfølging fra en fysioterapeut, har Enhet for rehabilitering i Kristiansand kommune laget et gruppetilbud for disse, sier Saaghus.

Nå ledes hver gruppe av to fysioterapeuter.

– Vi startet med to grupper, men måtte etter få uker mer enn doble kapasiteten. I dag har vi fem grupper med ti deltakere i hver gruppe, sier hun.

Økt funksjon – bedre hverdag

– Behovet for et slikt opplegg vil bare øke, tror vi. Vi skal bo hjemme lengst mulig, vi blir stadig eldre og kommunen skal ta hånd om stadig flere mennesker med behov for tett oppfølging, sier Saaghus.

Hun slår fast at tjenestene i kommunen må tenke nytt og jobbe mer effektivt.

Målet er å øke deltagernes funksjon slik at hverdagen mestres bedre. Kombinert med gruppetreningen oppfordres deltagerne til å trene på egenhånd. De får med seg et generelt treningsopplegg som de kan gjennomføre hjemme.

Etter endt treningsforløp oppfordres deltagerne til å fortsette med trening i nærmiljøet sitt. Noen ønsker å delta på treningsgrupper i regi av Frisklivssentral, Seniorsenter, dagsenter eller andre private tilbud.

Overraskende lite skal til

Ingvild Bjorvatn Saaghus, fysioterapeut og fagkoordinator ved Enhet for rehabilitering i Kristiansand kommune.

Deltagerne testes på en fysisk test ved oppstart og avslutning av tilbudet. Resultater så langt viser at 90 prosent av deltagere får bedre fysisk funksjon etter 12 ukers trening.

Testverktøyet som brukes er Short Physical Performance Battery (SPPB) som måler statisk balanse, ganghastighet og beinstyrke.

– Testen har vist seg å være et godt verktøy for å måle fysisk funksjon hos eldre mennesker. En bedring på ett poeng har vist seg å være en klinisk meningsfull endring, det vil si at deltageren selv merker at for eksempel styrken i beina er blitt bedre og klarer å ta flere knebøy, sier Saaghus.

– Overraskende lite skal til, sier hun.

De gode resultatene har også ført til at flere deltakere ikke lenger trenger rullator.

Mestring av aktiviteter kan øke livskvaliteten, og kommunen kan samtidig bruke helsepersonell enda mer målrettet.

Funksjonstap hos eldre øker risikoen for ensomhet. Fysioterapeutene i Kristiansand ser ofte dette i arbeidshverdagen sin. En viktig tilleggsgevinst med gruppetreningene er at de også er et sosialt treffpunkt som kan motvirke ensomhet og isolasjon.

Etter hver trening er det satt av tid til en kaffekopp og erfaringsutveksling.

Vil videreutvikle tilbudet

Enhet for rehabilitering har nå i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder (vest) jobbet med å videreutvikle gruppetilbudet.

Nå er planen å lage korte opplæringsvideoer som fysioterapeutene viser på slutten av behandlingsgruppene. Videosnuttene inneholder tema som legemidler, hørsel, ernæring samt fysisk og psykisk helse.

Slik kan deltagerne få mer kunnskap så de kan ta kloke valg som kan gi bedre helse. Kloke råd, etterfulgt av samtale og refleksjon gjør det lettere å bli mer bevisste egne valg.

Powered by Labrador CMS