86,2 øre fredag

Publisert Sist oppdatert

Fredag blir snittprisen på strøm 86,2 øre per kWh inklusive merverdiavgift. Prisen er relativt stabil gjennom hele døgnet. Det er ikke beregnet nettleie og påslag fra leverandør.

Strømmen blir den dyreste på fire uker torsdag. Maksprisen blir 236 øre per kWh i tidsrommet 07.00 til 08.00 inklusive merverdiavgift, uten at nettleie og påslag er beregnet.

Snittprisen blir 119,6 øre per kWh, eksklusive strømstøtte.

– Kunder som har strømstøtte, får dekket 90 prosent av timeprisene over 73 øre/kWh, før merverdiavgift. I tillegg kommer nettleie og avgifter, skriver Europower på sine nettsider.

Onsdag er strømprisen i sør 88 øre per kWh inkludert moms. Nettleie og påslag er ikke beregnet. Det er opp 22,8 prosent fra tirsdag. Billigste gjennomsnittspris denne dagen har NO4 med 51 øre per kWh inkludert moms.

Mandag er strømprisen tilbake til «normale» priser. 60 øre per kWh blir snittprisen inkludert merverdiavgift, uten at påslag og nettleie er tatt med.

Søndag: Fremdeles er strømprisforskjellen stor gjennom døgnet. Mellom klokken 09.00 og 10.00 søndag er timeprisen per kWh 0 øre. 12 timer senere, mellom klokken 21.00 og 22.00 blir timeprisen 73,7 øre inkludert moms. Snittprisen blir 25,5 øre uten påslag og nettleie.

Snittprisen på strøm blir 18 øre lørdag inkludert merverdiavgift. Fra klokken 10.00 til 16.00 er strømprisen på minussiden med maksimum mellom klokken 15.00 til 16.00 med minus 36,4 øre netto.

– Bare én dag tidligere har timeprisene vært lavere. Det var 16. juli i fjor, da markedet kollapset og kundene i Sør-Norge fikk betalt 70 øre/kWh på det meste for å bruke strøm, skriver Europower på sine nettsider fredag.

Fredag fortsetter med store prisforskjeller på strøm fra time til time. Mellom klokken 13.00 og 14.00 blir strømprisen minus 0,9 øre netto. Maksprisen blir 74,4 øre mellom klokken 08.00 0g 09.00. Snittprisen blir 53 øre inkludert moms.

 Onsdag fyker strømprisen opp og ned per kWh gjennom døgnet. Mellom klokken 03.00 til 04.00 koter en kWh strøm 6 øre inkludert mva. Mellom klokken 20.00-21.00 koster kilowatten 202 øre inkludert mva.

Snittprisen blir 48 nøre per kWh. Billigste gjennomsnittspris får prisområdet NO4 med 34,6 øre per kWh. I prisene er ikke nettleie eller påslag inkludert,

Mandag stiger strømprisen tilbake til «normalen». Snittprisen i sørvest (NO1 og NO") blir på 73,3 øre inklusive moms. I NO4 blir strømprisen billigst med 39,5 øre per kWh. I prisene er ikke nettleie og eventuelle påslag medregnet.

Søndag faller strømprisen betydelig. I timene mellom klokken 09.00 og 17.00 får sørvest negative strømpriser og snittprisen gjennom døgnet blir 15,6 øre inklusive merverdiavgift. Nettleie og påslag er ikke medregnet.

Prisområdene i øst og sørvest får billigst strøm, mens de tre andre prisområdene får en snittpris på mellom 31 og 49 øre per kWh eksklusive avgifter, nettleie og merverdiavgift.

– Vi må vi tre år tilbake i tid, til 5. april 2021, for å finne en lavere døgnpris i april i disse områdene, skriver Europower på sine hjemmesider.

Fredag faller snittprisen på strøm med 24 øre per kWh til 64,5 øre inkludert moms. I tillegg kommer nettleie og eventuelle påslag fra leverandøren.

Onsdag stiger strømprisen med 29,3 øre per kWh i snitt i sørvest. Prisen er inkludert merverdiavgift. I tillegg kommer påslag og nettleie. Denne prisen er lik over hele landet med unntak av NO3 og NO4 som har en strømpris rundt 80 øre per kWh.

Lørdag blir snittprisen på strøm 73 øre per kWh i sørvest, inkludert merverdiavgift. Eventuelle påslag og nettleie er ikke inkludert.

Fredag vil snittprisen på strøm i sørvest være 56 øre per kWh, inkludert merverdiavgift. Det er 19 øre billigere enn torsdag og det er til nå ukas rimeligste snittpris.

Nord-Norge er nok en gang dyrest i landet med en netto snittpris på 61 øre, men der slipper kundene merverdiavgift. Billigst blir N04 (Nordland) som skal betale 37 øre. Heller ikke i dette prisområdet betaler kundene merverdiavgift.

I prisene er ikke påslag og nettleie inkludert.

Tirsdag faller gjennomsnittlig snittpris med 29 øre per kWh inkludert moms. Det stort sett den samme prisen for strøm kundene alle prisområder må betale denne dagen.

Mandag gjør nettoprisen på strøm et kraftig hopp oppover. Gjennomsnittsprisen per kWh blir 116,7 øre inkludert merverdiavgift, uten nettleie, eventuelle påslag fra strømleverandøren og strømstøtte.

I resten av landet blir gjennomsnittsprisen relativt lik som i NO2, sørvest.

Analyseselskapet Europower skriver på sine nettsider at dette blir den dyreste strøm siden tidlig februar i Sør-Norge. Helt i nord blir det årets neste høyeste prisnivå mandag. Samtidig blir det nesten full eksport.

– Bare NO5 (Bergen), som har de klart høyeste strømprisene søndag, unngår en dobling av strømprisen til mandag. Hele Sør-Norge samles på en gjennomsnittlig spotpris på 93 øre/kWh – det høyeste på seks uker, skriver de.

Lørdag faller timeprisen for strøm ned til 12 øre per kWh mellom klokken 11.00 og 12.00 uten avgifter, nettleie og påslag.

I perioden fra 09.00 til 15.00 vil nettoprisen ligge under 30 øre. Den dyreste timen blir mellom klokken 19.00 og 20.00 med 68 øre.

Snittprisen denne dagen blir på 45 øre i sør, mens Nord-Norge får de høyeste nettoprisene med 59 øre per kWh. I nord betaler ikke strømkundene merverdiavgift.

Powered by Labrador CMS