Elever ved Søgne skolesenter samlet for å høre på klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Minister på skolebesøk

Publisert

Fredag besøkte klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) det nye skolesenter i Søgne der han fikk treffe elever fra ungdomsskolen og den videregående skolen.

– Jeg drar på skolebesøk av og til, og her er det spesielt hyggelig å se en den helt nye skolen, sa ministeren til N247.

Da hadde han allerede rukket å rose det nye skolesenteret for sin klimanøytralitet, og pekt på at dagens unge i stor grad er opptatt av klimakrise.

– Generelt har vi mye kontakt med unge, men oftest gjennom deres organisasjoner. Ungdommene er opptatt av klima og natur, og Norge er et land hvor de unge blir godt involvert, tilføyde Barth Eide.

Til elevene snakket ministeren om jobben med å redusere utslipp av klimagasser og pekte på at at i likhet med Søgne skolesenter som er bygget klimanøytralt, er det også et mål at hele planeten skal bli klimanøytral.

Han pekte på ekstremvær i form av varmebølger i sydlige deler av Europa og tørke eller store mengder nedbør som vi også opplever her i landet som resultat av et endret klima. Endringer i naturen som gjør den mindre egnet til å ta opp i seg klimagasser ble også trukket frem som viktig moment for tiltak som er nødvendige om vi vil unngå trøbbel i tiden som ligger foran oss.

– Plass til alle

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på Søgne skolesenter fredag.

– Antall mennesker på jorden har økt fra 600-700 .000 ved inngangen til den industrielle revolusjonen og rundt én milliard da Napoleon kriget i Europa til dagens åtte milliarder. Det er plass til alle, men da må vi leve på en mer bærekraftig måte, understreket ministeren for elevene.

Han pekte på to forhold som er avgjørende for fremtiden, reduksjon i klimagassutslipp og at vi må ta bedre vare på naturen.

– Vi må tenke på hvordan vi lager energi. Den må være fornybar og utslippsfri, og vi må slutte å ødelegge naturen. Vi må tenke på hvordan vi skal omstille oss, og hvordan vi kan bidra, tilføyde han.

Videre pekte han på ressurstilgang, hvordan vi må bli flinkere til å utnytte ressurser flere ganger ved å reparere og bruke om igjen materialer

– Vi vet mer enn noensinne. Vi kan løse krisen, men vi har somlet for mye presiserte Barth Eide for elevene.

Viktig med mål

Fra elevene ble det spurt om målene som blir satt nasjonalt og lokalt er realistiske.

Til dette svarte ministeren at det er viktig med ambisiøse mål.

– Det er riktig å sette seg mål, så må vi som politikere stramme til for å komme dit vi ønsker, svarte klima- og miljøministeren.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på Søgne skolesenter sammen med fylkespartiets ordførerkandidat Gro Bråthen, rektorene Anita Fredriksen (Søgne videregående skole) og Elin Rekve (Tangvall ungdomsskole) og Arbeiderpartiets ungdomskandidater Ida Hirst (bystyret) og William Wathne (fylkestinget).
Powered by Labrador CMS