«Et politisk ansvar»

Publisert

Vidar Ertzeid, bydel Søgne

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Bård Solvik mener jeg burde være mer presis med definisjoner vedrørende mitt innspill om slanking av administrasjonen i Kristiansand kommune.

Mitt utgangspunkt og anliggende i saken var at det er betydelig forskjell på hvor mange innbyggere det er per fast ansatte i kommuner som kan sammenliknes med Kristiansand. Tallene er: Kristiansand: 11,7, Arendal: 13,6, Stavanger: 12,5 og Trondheim: 13,5.

Utfra disse tallene (som jeg har fått oppgitt fra de respektive kommunenes kommune- og personalkontor) mente jeg det kunne være rom for en slanking av organisasjonen. Dette også sett i perspektiv med at det nå foreslås nedlagt 9 skoler i kommunen, (bl a Langenes og Tinntjønn), og der denne besparelsen hevdes å kunne utgjøre 40 mill kr.

Jeg ønsket med innspillet mitt å sette fokus på mulighetene til besparelser også innen andre områder.

Da er det politikernes oppgave å finne de beste løsningene for kommunens innbyggere, og definere hvor de beste innsparingene kan gjøres. Ikke min.

Powered by Labrador CMS