Songvår fyrstasjon på Hellersøy i Søgne-skjærgården.
Songvår fyrstasjon på Hellersøy i Søgne-skjærgården.

Fikk støtte til nye vinduer på fyrstasjonen

Publisert

Daglig leder i Norsk Fyrforening, Henriette M. Skjæveland skriver i tilsagnsbrevet:

«Tilsagn om prosjektstøtte for 2023 til tiltak ved Songvaar Fyr.

I august lyste Norsk Fyrforening ut prosjektmidler til tilrettelegging for ny bruk av fyrstasjoner. 21 av foreningens medlemsfyr søkte om til sammen 1.444.394kr. Styret hadde 250.000 kr til rådighet, som er bevilget av Sparebankstiftelsen DNB. Søknadene ble behandlet i styremøtet 17.oktober.

Vi kan med glede meddele at styret har besluttet å støtte Songvaar fyrs venner med kroner 30.000 til utskifting av vinduer i hovedhuset.

Det forutsettes:

  • at hensynet til fyrstasjonen som kulturminne ivaretas
  • at tiltaket planlegges og gjennomføres i samråd med eier av fyrstasjonen
  • at nødvendige tillatelser er innhentet
  • at søker er à jour med betaling av kontingent og rapporteringsplikter til NFF
  • at tiltaket gjennomføres og rapporteres om innen utgangen av 2024.»
Powered by Labrador CMS