Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Flere arbeidssøkere i Agder

Publisert

Fredag 1. september var 4.725 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

– Det er 254 flere enn forrige måned. Samtidig er det like mange registrerte permitterte som i juli, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

2.999 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 1,9 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har økt med 24 personer siste måned.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.609 personer, eller 2,3 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 2,2 prosent. Antall arbeidssøkere på tiltak økte med 103 personer i Agder siste måned.

1.116 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 127 flere enn forrige måned. Totalt var dermed 4.725 personer, eller tre prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

97 av de helt ledige er permitterte. Det samme gjelder 82 av de delvis ledige. Til sammen er 179 personer permittert. Dette utgjør 0,1 prosent av arbeidsstyrken og er samme antall som i juli.

-Selv om det er liten økning for helt ledige, går antallet delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak opp i august. Det er normalt at ledigheten øker noe i august på grunn av sommerjobber som avsluttes, særlig innen reiseliv og varehandel, sier Øyvind Vedal.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 1.072 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Åtte prosent av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 676 av dem som var registrert som arbeidssøkere i juli ikke lenger registrert hos NAV i august. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt (604), deretter følger butikk og salgsarbeid (334), industriarbeid (285) og bygg og anlegg (259). Antall helt ledige innen butikk og salgsarbeid har den største økningen siste måned med 27 flere ledige etterfulgt av reiseliv og transport med 22 flere ledige i august enn i juli.

Ledigheten øker mest blant menn og kvinner under 30 år.

Blant helt ledige i Agder er det nå 569 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år. Dette er 39 færre enn i juli. Langtidsledige har ofte større utfordringer med å komme seg i jobb enn de med kortere arbeidssøkervarighet.

I august er det registrert 1,425 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (288) og butikk og salgsarbeid (247). Dette er 455 færre stillinger enn samme måned i fjor, og 2.913 færre hittil i år sammenlignet med fjoråret.

Powered by Labrador CMS