Arkivfoto

Vil beholde dagens kommunegrenser

Publisert Sist oppdatert

28. februar skal bystyret i Kristiansand svare ut Statsforvalterens henvendelse om resultatet av den nylige folkeavstemningen og en eventuell deling av Kristiansand kommune. Saken skal først behandles av formannskapet 14. februar før den kommer til bystyret.

I saksfremlegget fra kommunedirektøren vises til tidligere vedtak i bystyret og til stor oppslutning om folkeavstemningen og at et flertall i både Søgne og Songdalen ikke ønsker en deling av kommunen.

«Det engasjementet som er vist i Søgne og Songdalen for å bygge gode lokalsamfunn kan leve videre i «det aldri fullførte arbeidet med å bygge ei bygd», slik det står på veggen i rådhuset i gamle Songdalen kommune (dikt av Paal-Helge Haugen)», skriver kommunedirektøren og konkluderer med et forslag som sier at «bystyret vedtar å beholde Kristiansand kommune med dagens kommunegrenser».

Statsforvalterens oppdrag er å innhente bystyrets uttalelse innen 1. mars og skal deretter innen 5. mars oversende en ferdigstilte utredningen til departementet.

Valgresultat

Resultatet etter folkeavstemningen viste at det i Søgne var en valgdeltakelse på 81,6 prosent. 53,9 prosent av avgitte stemmer sa nei til deling av kommunen, mens 45 prosent var for at Søgne igjen skulle bli egen kommune.

I Songdalen var valgdeltakelsen på 71,7 prosent. Her ville 57,2 prosent beholde dagens storkommune, mens 41,5 prosent ønsket å etablere en ny Songdalen kommune.

Powered by Labrador CMS