Valgstart: – Avslutter debatt

Publisert

Mandag 22. januar klokken 09.00 åpnes portalen for den elektroniske folkeavstemningen om en eventuell deling av nåværende Kristiansand kommune.

Aksjonsgruppene «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» og «Ja til Søgne og Songdalen i Kristiansand» har deltatt i flere debatter og argumentert for sine standpunkt. I N247 og andre medier har mange innbyggere gitt uttrykk for synspunkter for eller imot den ene eller den andre muligheten for en fremtidig kommunestruktur i den nåværende storkommunen Kristiansand.

Vi skal ikke repetere historikken som ligger bak dagens situasjon. Vi konstaterer at uansett hva som tidligere har blitt sagt og gjort har våre øverste myndigheter bestemt at det skal gjennomføres innbyggerhøring blant de som bor i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen, og som fyller 16 år i 2024 eller er eldre enn dette.

Med starten på den elektroniske avstemningen mandag morgen avslutter N247 nå publisering av nye leserinnlegg om denne aktuelle saken. Når resultatet av høringen er klart, trolig sent fredag 2. februar, åpnes igjen spaltene for innbyggere som ønsker å formidle synspunkter på det som da blir kommunisert om utfallet av innbyggerhøringen.

I den senest publiserte meningsmålingen i Fvn.no svarte rundt 95 prosent av respondentene av de ville stemme ved folkeavstemningen. Dersom valget får en oppslutning tilnærmet dette vil det være både unikt og overraskende. En høy valgdeltagelse vil likevel være viktig for at resultatet skal ha høyest mulig legitimitet og bli hensyntatt når regjering og Stortinget til slutt skal ta den endelige avgjørelse om kommunestrukturen.

Det er nå du kan påvirke dette resultatet, fra mandag 22. januar klokken 09.00 til og med fredag 2. februar klokken 21.00 eller med brevstemme som må være fremme hos Valgdirektoratet før samme tidspunkt.

Powered by Labrador CMS