– Slik blir folkeavstemningen i Søgne og Songdalen

Publisert

– Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter for gjennomføring av folkeavstemninger i de områder som tidligere utgjorde Søgne og Songdalen kommuner. Alle som har fylt eller fyller 16 år innen utgangen av 2024 kan stemme digitalt eller per brev i perioden 22. januar og 2. februar. 

Det skriver departementet i en pressemelding onsdag.

– Folkeavstemningen skal være hemmelig, og velgerne må selv må ta ansvar for at de er alene når de stemmer. Sikkerhetsmekanismer i den digitale løsningen sikrer at elektroniske stemmer håndteres slik at ingen skal kunne se hva den enkelte velger har stemt, står det videre.

Forskriftene var på høring frem til 20. desember 2023. De 33 høringssvarene er gjennomgått og vurdert, og det er ikke gjort store endringer etter høringen.

– Opptellingen vil være åpen og mulig å observere, den blir også strømmet slik at man kan følge med på nett. Resultater fra folkeavstemningen og protokoll fra gjennomføringen blir offentliggjort på direktoratets nettsider.

– Alle velgere som har stemmerett, vil få tilsendt et brev i posten med informasjonen de trenger for å kunne stemme. Det blir også sendt ut materiell som kan brukes av velgerne som brevstemmer, står det videre. (Meldingen er forkortet).

Powered by Labrador CMS