Fraværet i videregående stuper og i Vest-Agder med hele 40%

Publisert

I fjor høst innførte regjeringene en fraværsregel som sier at man ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær for å få karakter i et fag. I tillegg er det en skjønnsgrense opp mot 15 prosent, hvor rektor kan vurdere om det likevel er grunnlag for å gi karakter i faget.
-  Jeg mener at det å stille krav er å bry seg. Når vi vet at læreren er så viktig for elevers læring, må vi også stille krav til at elevene er der læren er, hvis ikke får gode lærere mindre betydning.   
Forventet
At fraværet kom til å gå ned for dette skoleåret, har vært forventet, men det er gledelig at også andelen elever som ikke har fått vurdering i minst et fag går ned. Dette var en av advarslene til fraværsgrensens motstandere.
- Venstresidens kritikk har vært at fraværsgrensen ville føre til økt frafall. Den nasjonale trenden viser at en mindre andel enn tidligere mangler vurdering i minst et fag. Venstresidens advarsler er gjort til skamme. 
Det er uklart om fraværsregelen reverseres, eller erstattes med noe annet, dersom det blir regjeringsskifte etter høsten.
- Vi gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller krav til oppmøte. En reversering av fraværsgrensen er et tilbakeskritt. Vi har mange viktige satsinger innenfor skole. Vi skal beholde fraværsgrensen, fortsette å satse på videreutdanning av lærere, stille krav og prøve ut flere tiltak for å få frafallet ned.
 
Med vennlig hilsen
Norunn T. Benestad
Stortingsrepresentant for Vest-Agder Høyre 
Powered by Labrador CMS