Ønsker innspill til nye hummerfredningsområder

Publisert
Hummerfredningsområdet i Sandvigdalsfjorden.

– For å gi et bedre vern av havet i Kristiansand har bystyret bestemt at det skal vurderes nye områder for hummerfredning. Nå kan du komme med innspill til hvor de nye fredningsområdene i Kristiansand bør være, skriver kommunen på sine hjemmesider fredag.

I dag er det ett hummerfredningsområde i Kristiansand. Dette ligger i Sandvigdalsfjorden, avgrenset av Torsteinsneset i øst, Helleviga/Romsviga i vest, Tjamsøya i syd og fastlandet i nord.

Flere positive effekter

Fiskeridirektoratet har invitert interesserte kystkommuner med i en prosess for å etablere nye fredningsområder for hummer. Forskning i dagens fredningsområder viser at fredningen har positiv effekt på bestanden av hummer i områdene-

På kommunens hjemmeside kan du lese hele saken og sende inn forslag til fredningsområder.

Powered by Labrador CMS