Jostein Andreassen og Arnfinn Håverstad ved Sanden i Søgne.

«Dronningruta», med Jostein og Arnfinn som guider

«Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn»

Publisert Sist oppdatert

«Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn» vil sette fokus på de mange flotte turstiene og turområdene i nærområdet. Jostein Andreassen og Arnfinn Håverstad samarbeider om en artikkelserie der de vil ta for seg turforslag og presentere disse sammen med faktaopplysninger om løypene og litt om historikken rundt turområdene som beskrives.

Så kan det også passe fint, selv om det er tilfeldig at turforslagene presenteres kort tid etter at bystyret i Kristiansand kommune har vedtatt «Sprekere sammen», Temaplan for idrett og friluftsliv 2023- 2028. Vi tillater oss derfor å kalle artikkelserien for «Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn».

Fra den kommunale planen tar vi med at i Søgne har 80 prosent av innbyggerne mindre enn 500 meter til en turløype og tilsvarende tall i Songdalen er 78 prosent.

Turforslaget for mai er tidligere presentert av Arnfinn Håverstad som «Dronningruta» og blir den første fortellingen fra de to erfarne turguidene. Nye turforslag vil bli presentert i N247 i tiden som kommer, og forslagene vil i stor grad være tilpasset de ulike årstidene.

Om skribentene:

Arnfinn Håverstad har vært pensjonist siden 2017. Fra 1990 arbeidet han med turstinettet i tidligere Søgne kommune, et arbeid som startet med prosjektene Linnåsløypa og Kvernhusløypa. Senere kom Tinntjønnløypa, Eidsveten, Fåmyra, Linnrgrøvan, Kapelløya, Åros strandsti og flere andre prosjekt. Han har for tiden en deltidsstilling i Repstad Eiendom AS med grønnstruktur og tilrettelegging av turstinettet i Kjellandsmarka. Han er sammen med flere andre pensjonister stadig engasjert i oppgradering og vedlikehold av turstier i bygda.

Jostein Andreassen, f. 1949 er pensjonert lærer, lokalhistoriker, forfatter med mer. Han har blant annet skrevet tre bøker om turløyper i Søgne. Den siste kom i november 2022: «25 anbefalte turløyper i Søgne». Den kan fås kjøpt på Intersport på Tangvall.

Sykkeltur Dronningruta «Vakre Søgne»

Dronningruta «Vakre Søgne» er en sykkeltur som går rundt på slettene i bygda. Den er cirka 8,6 kilometer og går stort sett på veier og stier som ikke har biltrafikk.

Dette er en veldig flott sykkeltur der du får oppleve den sentrale delen av Søgne. Rundturen går altså i hovedsak langs opparbeidede turveier. Løypa er nærmest helt flat med en høydeforskjell på knappe 15 m.

Gamleveien ved Tangvall.

Arnfinn Håverstad, vår turløypeentusiast fra lang tid tilbake, var den som foreslo denne løypa. Han kalte den «Dronningruta», Et godt navn. Denne har han beskrevet i sin turløypebok «Søgne. 13 turer» som kom i 2017.

Dersom du velger Tangvall som utgangspunkt, starter du cirka 30 meter øst for krysset mellom Tangvallveien og Salemsveien.* Her sykler du Gamleveien* over jordene til Hølleveien.

Derfra følger du gang- og sykkelstien cirka 150 meter mot Høllen og tar så inn sykkelstien som går gjennom Linnegrøvan. Når du ankommer Stauslandsveien, følger du denne cirka 100 meter til venstre og sykler så inn turveien i østre kant av Torvmoen ned til Føreid.

Jostein Andreassen på sykkelen ved Giskedalen.

Her er det vakkert nedover jordene med Søgneelva snart på venstre side! Der asfalten slutter, tar du inn turveien like bak en låve og følger denne kloss i elva til Årosveien. Der sykler du under brua og langs den asfalterte turveien over til Sanden og Høllen.

Herfra går ferden videre over brygga aller innerst i Høllebukta, gjennom boligfeltet på Verven* og til båthavnen i Solta. Derfra innerst i båthavnen opp en smal tursti i nordvest, der møter etter 50 meter en grusvei med den lille Saraskleiva og dermed er du på Udjusveien.*

Så sykler du ut denne til Sangvikveien og til venstre mot Vestrus. I bunnen av bakken tar du til venstre i krysset og tar en gruset sti over til Moneveien. Så videre gjennom boligfeltet i Røseveien.* Innerst her, ved fellesgarasjene, går en gruset tursti gjennom skogen til Fåmyrveien. Der tar du til høyre, følger denne til Salemsveien* og tilbake til utgangspunktet.

Ja, dette er sannelig en så flott tur, der du blir kjent med «nye» steder i Søgne, som du sikkert ikke er så ofte eller kanskje aldri har vært før. Det skulle ikke forundre oss om at du tar runden en gang til, om du er litt sprek. Kanskje tar du en ny tur i neste uke med folk som du har fått med deg?

Rundløypa er ikke skiltet eller merket, følg kartet.

Kart som viser turforslaget «Dronningruta».

Noen små forklaringer til stedsnavnene:

Salemsveien har fått sitt navn etter barnehjemmet og bedehuset «Salem». Det lå vis á vis brannstasjonen. Dette ble opprettet på 1880-tallet. I 1920 ble stedet til Søgne kvileheim fram til 1958. Statens Vegvesen kjøpte eiendommen og rev bygningene på -60-tallet.

Gamleveien kalles så fordi dette er den gamle hovedveien gjennom Søgne, og den fortsatte i bru over Søgneelva til bruket «Rohaven» nær Tjomsemonen og videre østover.

Verven: Her lå Høllen Skipsverft cirka 1890-1960. På stedet ble det bygget større seilfartøy og særlig skøyter, mot slutten av perioden større jernfartøyer. Siden ble det plastbåtproduksjon i en hall lenger oppe, der det nå heter Tingveien.

Udjus er et av de tre gamle klyngetunene på gården Sangvik. Udjus, dvs. «udihus». Vestrus, dvs. «vesterhus».

Røseveien: En «røse» (rise) er et troll. Kona til røsen heter ei «gygre». Dette var vanlige ord i det gamle Søgne. Merk: I krysset mellom stien fra Røseveien og Fåmyrveien er et stort sprukket fjell. Det likner en røse eller et troll og heter Torsura. Her bodde det en røse som hette Tor. Du kan gå gjennom den nederste fjellsprekka, gå inn fra nord. Se gjerne på fjellet fra Fåmyrveien, ser du de to øynene, nesa og munnen på Tor?

Powered by Labrador CMS