Sildemåke med blå kodering J4R7 fra Østre Grønningen.

Publisert
– Den 1 september 2023 ble denne sildemåka sett på Østre Grønningen i Søgne. Vi klarte å få noen bilder slik at vi kunne avlese koden og få data på denne sildemåka. Vi var klar over at den var gammel på grunn av fargen på ringen, skriver Kindberg i innlegget.

Den 1. september 2023 ble denne sildemåka sette på Østre Grønningen i Søgne. Vi klarte å få noen bilder slik at vi kunne avlese koden og få data på denne sildemåka.

Vi var klar over at den var gammel på grunn av fargen på ringen.

Denne sildemåka var 22 år gammel, noe som er en imponerende alder for en fugl som lever i ekstreme omgivelser.

Den ble ringmerket som unge på Kubbøya 19. juli 2001. Da den var 4 år gammel ble den sett den 12. august 2004 i A Frouxeira lagoon, Valdoviño, La Coruña, Spain.

Så dukket den opp igjen i Søgne på Østre Grønningen den 28. mai 2008 hvor den hekket dette året.

Unge sildemåker farter rundt i 3 til 4 år før de blir voksne og kommer mot hekkeplassen. Mange trekker ned langs Afrikas vestkyst.

Den dukket opp 3. mai 2009 i Høllen da den kom til Søgne etter opphold i overvintringsområdene.

Den ble registret igjen på Østre Grønningen 7. juni 2019 hvor den hekket.

Så ble den sett av meg den 1. september 2023 på Østre Grønning sammen med flere andre sildemåker klar for trekket sørover. Den ble sett sammen med J143C som var en ung jypling merket den 25.07 2017 på Jarstein Sør Karmøy i Rogaland.

Hekkesesongen 2023 var dårlig for sildemåkene i Søgne, de var i dårlig kondisjon og få unger kom på vingende. Beste hekkeresultat var på Niglus, men det var ikke noe toppår her heller.

Det er kun to ting som gjør dette, enten dårlig med mat i sjøen og endrede forhold på hekkeplassen. Begge faktorer er til stede i Søgne-skjærgården.

Søgne-skjærgården hadde en gang flere store kolonier av sildemåke. Det var store kolonier på Lyngholmen og Herøya, disse er nå helt borte, Det er noen restkolonier igjen på Skarvøya – Songvår – Hellersøya - Kubbøya og Østre Grønningen.

Edvard K. Barth skriver i Oddernesboka at det i 1952 hekket 500 par sildemåker på Herøya. I dag ingen.

Jostein Andreassen skriver i Søgne før og nå at det i sjøfuglreservatene i Søgne hekket omkring 3.000 sildemåker i 1981. I dag muligens 300.

Trenden er katastrofal for alle sjøfugl, der vi tidligere snakket om 1.000, snakker vi i dag om 100.

Flere og flere måkearter og sjøfugl dukker opp på den Norske rødlista. Det kan fort bli stille i skjærgården.

Powered by Labrador CMS